Xin chào, Chúng tôi là Anonystick

Đây là một blogs giới thiệu những bài viết về Lập Trình, nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cách xử lý các tình huống trong lập trình Code. Hy vọng các bài biết về Javascript, Nodejs, Express js, ECMAScript, MongoDB, NoSQL... sẽ giúp các bạn hiểu sâu và nắm bắt công nghệ tốt hơn.
Nếu bạn cảm thấy việc chia sẻ kiến thức sẽ tốt hơn, vui lòng gia nhập Đội Ngũ Lập Trình Viên, chúng tôi sẽ luôn chờ bạn!
Connect Mysql Nodejs: Convert  callback to async/await
javascript

1 #Connect Mysql Nodejs: Convert callback to async/await

Connect Mysql Nodejs: Convert  callback to async/await
504 Gateway Timeout
javascript

2 #504 Gateway Timeout

502 Bad Gateway
javascript

3 #502 Bad Gateway

Hướng dẫn xử lý hình ảnh sử dụng node và Jimp
javascript

4 #Hướng dẫn xử lý hình ảnh sử dụng node và Jimp

24 code trong ES6 sử dụng thường xuyên trong javascript 2020
javascript

5 #24 code trong ES6 sử dụng thường xuyên trong javascript 2020

Token là gì? Và tại sao lại có Refresh token
javascript

6 #Token là gì? Và tại sao lại có Refresh token

 Hướng dẫn debug node + express js sử dụng console chrome
javascript

7 # Hướng dẫn debug node + express js sử dụng console chrome

Axios vs Fetch - 2020 nên sử dụng thằng nào với những tính năng mới trong javascript
javascript

8 #Axios vs Fetch - 2020 nên sử dụng thằng nào với những tính năng mới trong javascript

Array javascript - 4 tính năng mới nhất bao gồm (limit, skip, distinct...)
javascript

9 #Array javascript - 4 tính năng mới nhất bao gồm (limit, skip, distinct...)

Thử kết hợp async-await với promise javascript và cái kết bất ngờ
javascript

10 #Thử kết hợp async-await với promise javascript và cái kết bất ngờ

Trời sinh ra var sao còn sinh ra let và const javascript
javascript

11 #Trời sinh ra var sao còn sinh ra let và const javascript

Lộ trình học javascript từ zero to hero
javascript

12 #Lộ trình học javascript từ zero to hero

Filter và Find trong javascript - Khi nào nên sử dụng?
javascript

13 #Filter và Find trong javascript - Khi nào nên sử dụng?

Array-Like Objects và Generic Methods javascript - Bạn chưa hề biết?
javascript

14 #Array-Like Objects và Generic Methods javascript - Bạn chưa hề biết?

Destructuring Javascript là gì? Buông gì buông chứ đừng bỏ qua phần này của ES6.
javascript

15 #Destructuring Javascript là gì? Buông gì buông chứ đừng bỏ qua phần này của ES6.

Pluck javascript array
javascript

16 #Pluck javascript array

Fetch javascript
javascript

17 #Fetch javascript

Tư duy lập trình qua một ví dụ đơn giản? Và Bạn đang ở đâu?
javascript

18 #Tư duy lập trình qua một ví dụ đơn giản? Và Bạn đang ở đâu?

Promise javascript: Serial and parallel
javascript

19 #Promise javascript: Serial and parallel

Top-level await
javascript

20 #Top-level await

Tổng hợp tính năng javascript mới nhất kể từ ES6 đến ES11
javascript

21 #Tổng hợp tính năng javascript mới nhất kể từ ES6 đến ES11

Đệ quy và lặp lại - Bàn về thuật tuán
javascript

22 #Đệ quy và lặp lại - Bàn về thuật tuán

String to Array JavaScript
javascript

23 #String to Array JavaScript

Javascript performance - remove Duplicates from an Array
javascript

24 #Javascript performance - remove Duplicates from an Array

Hot hot hot New feature javascript - Cập nhật tính năng mới của javascript
javascript

25 #Hot hot hot New feature javascript - Cập nhật tính năng mới của javascript

Học lập trình web - 10 skills giúp bạn từ zero tới hero
javascript

26 #Học lập trình web - 10 skills giúp bạn từ zero tới hero

Javascript object array - when to Use Array and use object in javascript
javascript

27 #Javascript object array - when to Use Array and use object in javascript

Deep copy Object, Array, Function Javascript
javascript

28 #Deep copy Object, Array, Function Javascript

Phỏng vấn: Sự khác nhau giữa Shallow copying và Deep copying trong object javascript.
javascript

29 #Phỏng vấn: Sự khác nhau giữa Shallow copying và Deep copying trong object javascript.

3 middleware hữu ích khi sử  dụng express rest api
javascript

30 #3 middleware hữu ích khi sử dụng express rest api

Tìm hiểu sâu về JavaScript Reduce Method
javascript

31 #Tìm hiểu sâu về JavaScript Reduce Method

Tìm hiểu về breadcrumb và demo sử dụng breadcrumbs js
javascript

32 #Tìm hiểu về breadcrumb và demo sử dụng breadcrumbs js

Ví dụ về NodeJS Session sử dụng Express Session
javascript

33 #Ví dụ về NodeJS Session sử dụng Express Session

Firebase push notification nodejs
javascript

34 #Firebase push notification nodejs

Ternary operators javascript khái niệm cho dev js mới
javascript

35 #Ternary operators javascript khái niệm cho dev js mới

javascript remove element from array dành cho những người trưởng thành!
javascript

36 #javascript remove element from array dành cho những người trưởng thành!

Javascript array concat performance
javascript

37 #Javascript array concat performance

Let's talk about javascript foreach object
javascript

38 #Let's talk about javascript foreach object

8 Helpful JavaScript Snippets String
javascript

39 #8 Helpful JavaScript Snippets String

Mongodb create database and user terminal
javascript

40 #Mongodb create database and user terminal

Uploading files Cloudinary using Multer and ExpressJS
javascript

41 #Uploading files Cloudinary using Multer and ExpressJS

How to set up nodejs cron jobs
javascript

42 #How to set up nodejs cron jobs

Example upload files using multer in nodejs, express js
javascript

43 #Example upload files using multer in nodejs, express js

Converting callbacks to promises
javascript

44 #Converting callbacks to promises

Demo Upload Image Nodejs - Tips Nodejs
javascript

45 #Demo Upload Image Nodejs - Tips Nodejs

Tips and Tricks Javascript - Làm thế nào để add event listener multiple elements trong javascript
javascript

46 #Tips and Tricks Javascript - Làm thế nào để add event listener multiple elements trong javascript

[Tips JavaScript] - Trường hợp nào nên sử dụng call(), apply() và bind() trong javascript
javascript

47 #[Tips JavaScript] - Trường hợp nào nên sử dụng call(), apply() và bind() trong javascript

[AJAX jQuery] - Bạn đã hiểu rõ về AJAX - PROMISES trong jQuery?
javascript

48 #[AJAX jQuery] - Bạn đã hiểu rõ về AJAX - PROMISES trong jQuery?

Promise.race vs. Promise.any And Promise.all vs. Promise.allSettled
javascript

49 #Promise.race vs. Promise.any And Promise.all vs. Promise.allSettled

Common Database Rules for Firebase
javascript

50 #Common Database Rules for Firebase

[Tips Javascript] - Thói quen xấu khi viết code trong javascript nên tránh
javascript

51 #[Tips Javascript] - Thói quen xấu khi viết code trong javascript nên tránh

[Tips And Tricks JavaScript] - 4 trường hợp new code thường gặp trong check Conditionals và cách hiệu quả khắc phục
javascript

52 #[Tips And Tricks JavaScript] - 4 trường hợp new code thường gặp trong check Conditionals và cách hiệu quả khắc phục

15 code JavaScript thường được sử dụng với deverloper javascript
javascript

53 #15 code JavaScript thường được sử dụng với deverloper javascript

[Tips Javascript]- 10 regular expressions của cao thủ front-end
javascript

54 #[Tips Javascript]- 10 regular expressions của cao thủ front-end

[Javascript Front End] - 3 tính năng javascript thú vị bạn chưa hề biết?
javascript

55 #[Javascript Front End] - 3 tính năng javascript thú vị bạn chưa hề biết?

[Series MongoDB] Phần 2: Install Mongodb trên Ubuntu 18.04
javascript

56 #[Series MongoDB] Phần 2: Install Mongodb trên Ubuntu 18.04

Big data là gì? Database là gì? Mongodb có xử lý được big data hay không?
javascript

57 #Big data là gì? Database là gì? Mongodb có xử lý được big data hay không?

JSON Web Token: Bảo mật RESTful API với JWT và Cookie httpOnly, Secure.
javascript

58 #JSON Web Token: Bảo mật RESTful API với JWT và Cookie httpOnly, Secure.

JSON Web Token: Lưu trữ và bảo mật tokens trên client như thế nào?
javascript

59 #JSON Web Token: Lưu trữ và bảo mật tokens trên client như thế nào?

Javascript: Private and Public properties and methods
javascript

60 #Javascript: Private and Public properties and methods

ES6 Arrow Functions Cheatsheet
javascript

61 #ES6 Arrow Functions Cheatsheet

JavaScript: ES6 Multiple Inheritance Class
javascript

62 #JavaScript: ES6 Multiple Inheritance Class

Authorization Framework: Access Token, Refresh Token cũng giống việc sinh viên thuê nhà trọ
javascript

63 #Authorization Framework: Access Token, Refresh Token cũng giống việc sinh viên thuê nhà trọ

JSON Web Token: Vấn đề xác thực REST API với JWT(JSON Web Token)
javascript

64 #JSON Web Token: Vấn đề xác thực REST API với JWT(JSON Web Token)

Firebase: Phần 1 - Vấn đề xác thực Firebase với custom token
javascript

65 #Firebase: Phần 1 - Vấn đề xác thực Firebase với custom token

Bàn luận võ lâm cao thủ - Full Stack Developer
javascript

66 #Bàn luận võ lâm cao thủ - Full Stack Developer

Object into query string parameters in JavaScript
javascript

67 #Object into query string parameters in JavaScript

Async await Error Handling in Express
javascript

68 #Async await Error Handling in Express

Promise.all javascript giúp tôi xử lý performance thế nào?
javascript

69 #Promise.all javascript giúp tôi xử lý performance thế nào?

Hướng dẫn upload file với Firebase  miễn phí
javascript

70 #Hướng dẫn upload file với Firebase miễn phí

Hướng dẫn xác thực tài khoản login bằng SMS, miễn phí sử dụng Firebase
javascript

71 #Hướng dẫn xác thực tài khoản login bằng SMS, miễn phí sử dụng Firebase

Nói về GETTERS và SETTERS trong JAVASCRIPT
javascript

72 #Nói về GETTERS và SETTERS trong JAVASCRIPT

Phần 2 - Javascript Objects Arrays: Cách bạn có thể sử dụng Array JavaScript tốt hơn
javascript

73 #Phần 2 - Javascript Objects Arrays: Cách bạn có thể sử dụng Array JavaScript tốt hơn

Bàn luận: 2 dạng lập trình viên.
javascript

74 #Bàn luận: 2 dạng lập trình viên.

Important: 8 mẹo tối ưu hoá javascript mọi developer đều phải biết.
javascript

75 #Important: 8 mẹo tối ưu hoá javascript mọi developer đều phải biết.

Learn JavaScript: 30 resources developer javascript nên following
javascript

76 #Learn JavaScript: 30 resources developer javascript nên following

Những method cần phải biết khi sử dụng Sets trong javascript?
javascript

77 #Những method cần phải biết khi sử dụng Sets trong javascript?

CSS FORM LOGIN / LOGOUT HTML5
javascript

78 #CSS FORM LOGIN / LOGOUT HTML5

Javascript: IIFE là gì?
javascript

79 #Javascript: IIFE là gì?

Discuss About Closures in JavaScript.
javascript

80 #Discuss About Closures in JavaScript.

Level Up Your Javascript Skills: 10 Khái niệm chắc chắn phải biết của developer javascript.
javascript

81 #Level Up Your Javascript Skills: 10 Khái niệm chắc chắn phải biết của developer javascript.

Javascript Questions: Bạn đáp án đúng được mấy câu?
javascript

82 #Javascript Questions: Bạn đáp án đúng được mấy câu?

JavaScript async/await: Sai lầm trong cách sử dụng?
javascript

83 #JavaScript async/await: Sai lầm trong cách sử dụng?

Three dots ( … ) in JavaScript
javascript

84 #Three dots ( … ) in JavaScript

Higher Order Function JavaScript
javascript

85 #Higher Order Function JavaScript

Javascript: Currying In JavaScript
javascript

86 #Javascript: Currying In JavaScript

9 mẹo hữu ích để viết JavaScript ngắn gọn và hiệu quả hơn
javascript

87 #9 mẹo hữu ích để viết JavaScript ngắn gọn và hiệu quả hơn

33 Concepts mà mỗi Developer Javascript đều phải biết!
javascript

88 #33 Concepts mà mỗi Developer Javascript đều phải biết!

Unit Test là gì? Giới thiệu về Unit Test và Ví dụ
javascript

89 #Unit Test là gì? Giới thiệu về Unit Test và Ví dụ

Lộ trình học javascript đến reactjs
javascript

90 #Lộ trình học javascript đến reactjs

Event loop javascript cũng giống như một nhà hàng pizza
javascript

91 #Event loop javascript cũng giống như một nhà hàng pizza

Tại sao sử dụng === trong javascript để so sánh?
javascript

92 #Tại sao sử dụng === trong javascript để so sánh?

7 thủ thuật JavaScript hữu ích
javascript

93 #7 thủ thuật JavaScript hữu ích

Defer và async hiệu quả khi load javascript
javascript

94 #Defer và async hiệu quả khi load javascript

Javascript - Developer hơn nhau ở performance?
javascript

95 #Javascript - Developer hơn nhau ở performance?

Developer javascript nên dừng lại for...in ngay bây giờ
javascript

96 #Developer javascript nên dừng lại for...in ngay bây giờ

Global, const, Object.freeze() và Object.seal() trong JavaScript
javascript

97 #Global, const, Object.freeze() và Object.seal() trong JavaScript

Biết rồi, khổ lắm nói mãi class es6. Nhưng sự thật vẫn chưa biết.
javascript

98 #Biết rồi, khổ lắm nói mãi class es6. Nhưng sự thật vẫn chưa biết.

 [series callback javascript] - asynchronous javascript cheatsheet
javascript

99 # [series callback javascript] - asynchronous javascript cheatsheet

Chơi game, facebook nhiều bạn sẽ thành thạo developer javascript. I'm not kidding
javascript

100 #Chơi game, facebook nhiều bạn sẽ thành thạo developer javascript. I'm not kidding