Fix google adsense làm web chậm!

javascript,google,performance

Khắc phục google adsense load nhanh trong wordpress

Chúng tôi đã nghĩ ra một cách để trì hoãn việc tải tập lệnh này để bắt đầu tải nó 5 giây sau khi trang được tải đầy đủ. Đây là một mẹo rất hữu ích cho các trang web SEO hay trang web được sử dụng wordpress để xây dựng. Vì đây là bài viết về tips and tricks nên chỉ code không giải thích, ngoài ra chúng tôi có bài viết "Tại sao google analytics khiến web chậm và cách khắc phục?" đã nói rõ rất nhiều lý do.

Mặc định khi tích hợp

<script async src = "// pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> </script>
<ins class = "adsbygoogle"
style = "display: inline-block; width: 728px; height: 90px"
data-ad-client = "ca-pub- UNIQUE_ACCOUNT # "
data-ad-slot = " UNIQUE_AD # "> </ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});
</script>

Sau 5s hay cho chạy google ads

Triển khai điều này giúp website của bạn chạy nhanh hơn trước khi sử dụng:

<ins class = "adsbygoogle"
style = "display: inline-block; width: 728px; height: 90px"
data-ad-client = "ca-pub- UNIQUE_ACCOUNT # "
data-ad-slot = " UNIQUE_AD # "> </ins>

<script type = 'text / javascript'>
(chức năng() {
var done = false;
var script = document.createElement ('script');
script.async = true;
script.type = 'text / javascript';
script.src = '//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js';

var createScript = setTimeout (
chức năng(){
document.getElementsByTagName ('HEAD'). item (0) .appendChild (script);
}, 5000
);

script.onreadystatechange = script.onload = function (e) {
if (! done && (! this.readyState || this.readyState == 'load' || this.readyState == 'complete')) {
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});
}
};
})();
</script>

Có thể bạn đã miss một số snippets code

Câu hỏi phỏng vấn javascript - Verions đầy đủ

Câu hỏi phỏng vấn javascript, ở đây chúng tôi giới thiệu 10 source sẽ giúp bạn có được hàng trăm câu hỏi phỏng vấn trước khi bạn bắt đầu.

parse javascript Example

The JSON.parse() method parses a JSON string, constructing the JavaScript value or object described by the string

Fix google adsense làm web chậm!

Sủ dụng google adsense chắc chắn gây cho hệ thống web wordpress của bạn bị chậm rất nhiều. Điều đó là điều đương nhiên, và đây là cách khắc phục.

Get user info from access token Google

Mongodb - Query through an array of objects by a specific key

Mongodb - Query through an array of objects by a specific key