🏋 Khoảng 2 kết quả cho: shopdev

👉 Nói về khóa phân tán với hai levels lập trình backend

"Khóa phân tán" là một phương pháp phổ biến được sử dụng để giải quyết "xung đột đồng thời" trong các ứng dụng phân tán hiện nay. Ở đây chúng ta sẽ phân tích các kịch bản và cách triển khai về phương pháp này.

👉 Giải pháp lập trình BackEnd: Các đơn đặt hàng đồng thời cao có cần phải bị khóa để tránh quá bán không?

Một quy trình đặt hàng đơn giản bao gồm xác minh sản phẩm, định giá đơn hàng, khấu trừ hàng tồn kho và lưu đơn hàng. Trong số đó, vấn đề đồng thời khấu trừ hàng tồn kho là mắt xích rắc rối và phức tạp nhất trong toàn bộ quá trình, tôi giải quyết thế này.