🏋 Khoảng 2 kết quả cho: seo

👉 Seo auto cụm từ gây nhầm lẫn gần đây

Auto Seo có nghĩa là, mọi thứ sẽ xảy ra mà không cần bất kỳ thủ công nào hoặc trong trường hợp này là sự can thiệp của con người. Có nghĩa là SEO sẽ diễn ra tự động mà không cần bất kỳ đầu vào SEO nào từ người dùng. Có thật không?

👉 [SEO Web] - lazyload javascript! Tại sao không nên dùng thư viện này? Và cách khắc phục?

Lazy load là gì? Trong bài viết này tôi sẽ nói rõ về phần vì sao không nên sử dụng thư viện lazy load (https://github.com/verlok/lazyload). Một lib rất được ưa chuộng, nhưng với riêng tôi thì nói không với thư viện này? Vì sao ư? Có thể nhiều bạn sẽ cười nhưng vui lòng đọc qua những điều mà tôi đã trải qua với thư viện này. Còn Công nghệ lazy thì quá tuyệt vời.