1# Phần 2 - Javascript Objects Arrays: Cách bạn có thể sử dụng Array JavaScript tốt hơn

Ở bài viết trước chúng ta đã biết sử dụng array khi nào? và những method của array mà mỗi developer javascript phải biết. Thì hôm nay tôi sẽ recommented cho bạn một số cách có thể giúp bạn xử lý tốt hơn trước kia.

Read more...

2# Phần1 - Javascript objects arrays: Arrays và Object cũng giống như Sách và Báo

Tôi đoán không nhầm khi chúng ta bắt đầu học data trong javascript cũng bắt đầu từ object và array. Nhưng liệu trong số những người mới bắt đầu có biết làm thế nào để tối ưu data trong javascript? Và trường hợp nào nên sử dụng object trong javascript?, khi nào nên sử dụng array javascript? Chúng ta có thể tham khảo câu trả lời trong bài viết này...

Read more...