🏋 Khoảng 3 kết quả cho: reddit

👉 Api là gì? Lần đầu tiên Reddit phải treo trưởng vì câu trả lời quá xuất sắc.

Api là gì? Câu hỏi được đăng lên Reddit nhưng có lẽ ít ai thấy một phần thưởng Starry Award dành cho người trả lời hay nhất. Những ai phỏng vấn chỉ cần trả lời ngắn gọn và 10 điểm về chỗ.

👉 Code mmamammmmammamamaaamammma by John Carmack

Trên diễn đàn Reddit đã phát hiện ra rằng đèn nhấp nháy trong tầng hầm của trò chơi Alyx phát hành năm 2020 giống với "Half-Life" phát hành năm 1998, cho thấy rằng chúng sử dụng cùng một mã.

👉 Tranh cãi về sử dụng JavaScript Shorthand và Longhand trên reddit

Thứ 7 dạo qua một vòng trên reddit thì thấy có một bài post "Multiple condition checking JavaScript" có rất nhiều lập trình viên quan tâm chủ để này, mình đưa lên đây xem anh em có ý kiến gì không?