🏋 Khoảng 2 kết quả cho: medium

👉 How i hacked worldwide ZOOM users

Hello everyone, while i was testing login system of zoom.us i noticed that when you sign-up with facebook , if your facebook account hasn’t have email address it’s asks you to enter a new email address.

👉 Facebook bắt đầu thử nghiệm chế độ tối cho giao diện web

Một số người dùng Facebook cho biết đã bắt đầu nhận được lời mời sử dụng chế độ tối (Dark Mode) của mạng xã hội này trên giao diện web.