Ra mắt tính năng news feed (beta)

1# JSON Web Token: Bảo mật RESTful API với JWT và Cookie httpOnly, Secure.

Ở bài viết trước, chúng ta đã làm rõ về cách lưu trữ token ở đâu trên Client. Và cách nào an toàn hơn và hạn chế được các XSS attack. Do đó ở bài này chúng ta sẽ triển khai xây dựng một RESTful APIs bảo mật token hạn chế việc đánh cắp khi mà càng ngày hackers luôn luôn rình mò ở quanh ta :D.

Read more...

2# JSON Web Token: Lưu trữ và bảo mật tokens trên client như thế nào?

Lưu trữ và bảo mật tokens. Sau những bài viết về JSON Web Token(JWT) đa số các bạn cũng đã hiểu và đã apply cho các ứng dụng của mình. Các luồng đi của việc create và verify một tokens xem như đã xong, nhưng có có một vấn đề quan trọng mà các bạn bỏ qua. Đó là việc...

Read more...

3# JSON Web Token: Vấn đề xác thực REST API với JWT(JSON Web Token)

Xin chào các anh em devjs(developer javascript). Ở phần trước chúng ta đang nói đến việc xác thực firebase với custom token. Nhưng nhiều bạn quay sang hỏi về việc xác thực JWT (JSON Web Token). Chắc do các bạn sử dụng JWT nhiều hơn, cho nên hôm nay, trong bài viết này tôi sẽ viết một module nhỏ để giúp các bạn nào chưa hiểu thì có thể hiểu thêm.

Read more...