🏋 Khoảng 5 kết quả cho: gitflow

👉 Danh sách đầy đủ về GIT và Các lệnh Git thường được sử dụng

Git hiện là công cụ kiểm soát phiên bản phổ biến nhất và điều quan trọng đối với các lập trình viên là bắt buộc phải thành thạo các lệnh Git. Đây là những thao tác có tần suất sử dụng nhiều nhất cho nên tôi tổng hợp lại cho các Anh Chị.

👉 Fix: Gitignore not working

Khi bạn sử dụng file `.gitignore` trong thư mục dự án, điều đó không cho phép những files or folders của bạn push lên hệ thống Git. Nhưng cũng có nhiều trường hợp

👉 Git pull và Git fetch tương tự như đính hôn và kết hôn tài sản thuộc về ai?

Git pull về đi em ơi... À khoan git fetch đi em? Cẩn thận chắc cú hơn. Giọng ông anh dõng dạc và lớn tiếng hơn mọi hôm, làm tôi cũng e dè và sợ hãi. Mé có chuyện gì đây...

👉 Fix nhanh gọn: Please commit your changes or stash them before you merge

Please commit your changes or stash them before you merge, nếu bạn gặp một thông báo như thế này trong khi làm việc với Git thì chỉ hai thao tác sau là ok liền.

👉 Git Rebase vs Git Merge và cuộc tranh cãi không có hồi kết - Đàm đạo về Git

Git rebase và merge đều có chung một nhiệm vụ đó là hợp nhất các branch (nhánh) lại với nhau, nhưng có một sự khác biệt rõ ràng đó chính là lịch sử các commit sau khi bạn hợp nhất nhánh này đến nhánh khác.