🏋 Khoảng 2 kết quả cho: ffmpeg

👉 Khám phá các nguyên tắc video hình ảnh âm thanh và FFmpeg

Sử dụng FFmpeg trong nodejs. Trong thời đại mà video ngắn phổ biến như tiktok, facebook hay trên Piepme, là một lập trình viên, bạn phải hiểu: các nguyên tắc và kỹ thuật đằng sau việc chỉnh sửa video. Bài viết này mô tả ngắn gọn thành phần của các nguyên tắc của video và các công cụ chỉnh sửa video phổ biến, cũng như cách sử dụng FFmpeg trong NodeJS.

👉 install ffmpeg ubuntu version mới nhất

FFmpeg là gì? ✅FFmpeg có thể decode, encode, transcode, mux, demux, stream, filter liên quan đến video mà chúng ta tạo ra. Stream đang live trên youtube hay trên facebook cũng có thể đang xài FFmpeg là chủ đạo.