🏋 Khoảng 5 kết quả cho: elasticsearch

👉 Cách tốt nhất để đồng bộ hóa MySQL với Elasticsearch (ES) ok đấy!

Tại sao chúng ta cần Elasticsearch (ES) khi chúng ta có MySQL? Nếu cần thì việc đồng bộ giữa MySQL và ES như thế nào? Tôi hỏi đây là cách tốt nhất hay không?

👉 Bao nhiêu năm giờ gói gọn học Elasticsearch nodejs trong một video

Elasticsearch không còn xa lại, một công cụ mạnh mẽ truy vấn dữ liệu. Dể hiểu vì sao các công ty tuyển dụng đều thêm điều kiện "Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với Elasticsearch". Tôi cam đoan bạn sẽ không phí tiền đóng NET để đọc bài viết này.

👉 Full-text search with RediSearch Nodejs

RediSearch là một công cụ full-text search, có nghĩa là bạn có thể sử dụng thay cho elasticsearch nếu muốn, bài viết này giúp bạn hiểu sâu hơn về cách thực hiện tìm kiếm trong database và những ưu điểm khi sử dụng redisearch.

👉 ELK Stack - Elasticsearch, Logstash và Kibana

ELK Stack là một hệ sinh thái, được hình thành từ Elasticsearch, Logstash và Kibana. 3 chữ cái ghép lại là ELK. Kibana là lớp trực quan hóa của ELK Stack - nền tảng phân tích nhật ký phổ biến nhất thế giới hiện nay.

👉 Elasticsearch là gì? Mô hình, đặc điểm và cài đặt Elasticsearch

Elasticsearch là một công cụ tìm kiếm và phân tích nguồn mở phân tán , phù hợp với tất cả các loại dữ liệu, bao gồm văn bản, số, không gian địa lý, dữ liệu có cấu trúc và không cấu trúc. Elasticsearch được phát triển trên cơ sở Apache Lucene. Elasticsearch được biết đến với API kiểu REST đơn giản, các tính năng phân tán, tốc độ và khả năng mở rộng và là thành phần cốt lõi của Elastic Stack.