🏋 Khoảng 2 kết quả cho: elasticsearch

👉 ELK Stack - Elasticsearch, Logstash và Kibana

ELK Stack là một hệ sinh thái, được hình thành từ Elasticsearch, Logstash và Kibana. 3 chữ cái ghép lại là ELK. Kibana là lớp trực quan hóa của ELK Stack - nền tảng phân tích nhật ký phổ biến nhất thế giới hiện nay.

👉 Elasticsearch là gì? Mô hình, đặc điểm và cài đặt Elasticsearch

Elasticsearch là một công cụ tìm kiếm và phân tích nguồn mở phân tán , phù hợp với tất cả các loại dữ liệu, bao gồm văn bản, số, không gian địa lý, dữ liệu có cấu trúc và không cấu trúc. Elasticsearch được phát triển trên cơ sở Apache Lucene. Elasticsearch được biết đến với API kiểu REST đơn giản, các tính năng phân tán, tốc độ và khả năng mở rộng và là thành phần cốt lõi của Elastic Stack.