🏋 Khoảng 4 kết quả cho: ecommerce

👉 Lập trình phía Backend - hiểu stream trong Node.js tối ưu hệ thống

Stream trong Node.js được sử dụng khi xử lý các tình huống với các File lớn hoặc phát trực tiếp liveStream một ứng dụng nào đó. Thật sự nếu kỹ năng chưa đủ thì có lẽ sẽ làm một thảm họa, ví dụ sau đây làm bằng chứng...

👉 3 cuộc phỏng vấn Backend Nodejs với ba cấp độ lập trình bắt đầu, trung cấp và cao cấp.

Phỏng vấn backend node.js trước tiên bạn muốn tự tin thì chỉ có cách hãy làm chủ được công nghệ hay tốt nhất là hiểu sâu về ngăn xếp công nghệ của node.js. Đây là một bài viết giới thiệu về ba level khác nhau về các câu hỏi phỏng vấn lập trình Node.js.

👉 Node.js mới nhất cho phép sử dụng .env hoàn hảo nhất trong ứng dụng (Store config in the environment)

Ứng dụng đôi khi lưu trữ các biến môi trường (environment) dưới dạng constant trong code của team. Điều đó dễ hiểu vì sao .env phải nghiêm ngặt về sự tách biệt giữa code và environment.

👉 Sếp hỏi? Tại sao sử dụng redis vậy em, có nhược điểm gì không? Tôi nói thẳng là...

Tôi cảm thấy rằng việc sử dụng redis trong dự án chủ yếu được xem xét từ hai khía cạnh đó là hiệu suất và đồng thời. Tất nhiên, redis cũng có các chức năng khác như khóa phân tán