🏋 Khoảng 7 kết quả cho: ecommerce

👉 Lộ trình trở thành backend với Golang

Tại sao lại học Go? Và lộ trình trở thành backend với Golang như thế nào? Cần có kiến thức gì để có thể học các ngôn ngữ nhanh chóng có thể? Không có cách nào khác ngoài sự kiên nhẫn và chọn đúng hướng đi...

👉 Nghệ thuật ổn định của hệ thống và tính sẵn sàng cao của một backend (beginer-> junior -> senior -> level 5)

Lập trình viên đề cập đến hệ thống ai cũng nghĩ về kiến trúc với 3 điều sau. Một tính sẵn sàng cao, hai đồng thời cao, và ba là hiệu suất cao. 3 yếu tố này bắt buộc phải hiểu nếu bạn là một Backend phải xem xét trong quá trình làm việc với dự án. Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói những điều này cũng là điều mà chúng ta thường gọi là tính ổn định của hệ thống.

👉 Sự đánh đổi hiệu suất và tính nhất quán trong hệ thống backend

Khi chúng ta nói về tính nhất quán nhất là các hệ thống phân tán, thì sách vở chỉ có phân hai loại, nhất quán yếu và nhất quán mạnh. Nhưng thực tế thì phải có 3 loại tính nhất quán.

👉 Lập trình phía Backend - hiểu stream trong Node.js tối ưu hệ thống

Stream trong Node.js được sử dụng khi xử lý các tình huống với các File lớn hoặc phát trực tiếp liveStream một ứng dụng nào đó. Thật sự nếu kỹ năng chưa đủ thì có lẽ sẽ làm một thảm họa, ví dụ sau đây làm bằng chứng...

👉 3 cuộc phỏng vấn Backend Nodejs với ba cấp độ lập trình bắt đầu, trung cấp và cao cấp.

Phỏng vấn backend node.js trước tiên bạn muốn tự tin thì chỉ có cách hãy làm chủ được công nghệ hay tốt nhất là hiểu sâu về ngăn xếp công nghệ của node.js. Đây là một bài viết giới thiệu về ba level khác nhau về các câu hỏi phỏng vấn lập trình Node.js.

👉 Node.js mới nhất cho phép sử dụng .env hoàn hảo nhất trong ứng dụng (Store config in the environment)

Ứng dụng đôi khi lưu trữ các biến môi trường (environment) dưới dạng constant trong code của team. Điều đó dễ hiểu vì sao .env phải nghiêm ngặt về sự tách biệt giữa code và environment.

👉 Sếp hỏi? Tại sao sử dụng redis vậy em, có nhược điểm gì không? Tôi nói thẳng là...

Tôi cảm thấy rằng việc sử dụng redis trong dự án chủ yếu được xem xét từ hai khía cạnh đó là hiệu suất và đồng thời. Tất nhiên, redis cũng có các chức năng khác như khóa phân tán