🏋 Khoảng 1 kết quả cho: closure

👉 Javascript closure là gì? Vì sao người phỏng vấn thích hỏi bạn câu hỏi này?

Closures là một trong những khái niệm quan trọng nhất, và cũng bị hiểu lầm nhiều nhất trong programming patterns. Vì vậy trong bài viết này chúng ta sẽ lướt qua một vài ví dụ và sẽ hiểu sâu hơn về chúng.