Xin chào, Chúng tôi là Anonystick

Đây là một blogs giới thiệu những bài viết về Lập Trình, nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cách xử lý các tình huống trong lập trình Code. Hy vọng các bài biết về Javascript, Nodejs, Express js, ECMAScript, MongoDB, NoSQL... sẽ giúp các bạn hiểu sâu và nắm bắt công nghệ tốt hơn.
Nếu bạn cảm thấy việc chia sẻ kiến thức sẽ tốt hơn, vui lòng gia nhập Đội Ngũ Lập Trình Viên, chúng tôi sẽ luôn chờ bạn!
Token là gì? Và tại sao lại có Refresh token
authenticate token

1 #Token là gì? Và tại sao lại có Refresh token

Token là gì? Và tại sao lại có Refresh token
JSON Web Token: Bảo mật RESTful API với JWT và Cookie httpOnly, Secure.
authenticate token

2 #JSON Web Token: Bảo mật RESTful API với JWT và Cookie httpOnly, Secure.

JSON Web Token: Lưu trữ và bảo mật tokens trên client như thế nào?
authenticate token

3 #JSON Web Token: Lưu trữ và bảo mật tokens trên client như thế nào?

Authorization Framework: Access Token, Refresh Token cũng giống việc sinh viên thuê nhà trọ
authenticate token

4 #Authorization Framework: Access Token, Refresh Token cũng giống việc sinh viên thuê nhà trọ

JSON Web Token: Vấn đề xác thực REST API với JWT(JSON Web Token)
authenticate token

5 #JSON Web Token: Vấn đề xác thực REST API với JWT(JSON Web Token)

Firebase: Phần 1 - Vấn đề xác thực Firebase với custom token
authenticate token

6 #Firebase: Phần 1 - Vấn đề xác thực Firebase với custom token