Ra mắt tính năng news feed (beta)

1# [Lab Javascript] - Làm thế nào phát hiện user đang dùng browser ẩn danh (incognito) trong Google Chrome?

Trình duyệt ẩn danh là gì? Vì sao người dùng và developer đôi lúc cần phải sử dụng trình duyệt ẩn danh (incognito)? Làm sao thu tập được thông tin người dùng khi mà tất cả thông tin đã bị xoá... Bạn chỉ cần sử dụng một thủ thuật nhỏ của javascript ...

Read more...

2# [Firebase] - Query arrays data in Firebase?

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu một vài thủ thuật nho nhỏ trong query arrays in firebase. Trước đây tôi cũng có viết một bài về đề tài này nhưng có một số trang mạng đã vô tình lấy nó với nhan đề "[Firebase] - Làm thế nào query một array key ở Firebase?". Những ai lấy bài thì cố gắng ghi nguồn lại giúp tôi. Và tôi đã xoá bài đó trong page anonystick này. Nay tôi viết lại và làm rõ một số vấn đề về firebase hơn.

Read more...

3# Series Callback Javascript: Phần 3 : Async/Await là gì? Khác gì với Promise trong javascript?

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây nhé: Nếu có async/await rồi thì Promise có còn lỗi thời? không cần thiết dùng đến hay không? Ở bài tiếp theo tôi sẽ cho các bạn câu trả lời mà hầu hết các LTV đều có thể chưa có câu trả lời rõ ràng hoặc chưa phân biệt được khi nào sử dụng hai loại đó. Và quan trọng hơn là lúc nào sử dụng async/await hay promise để đạt hiệu suất tối ưu.

Read more...