Ra mắt tính năng news feed (beta)

1# Falsy values javascript là gì? Cách remove falsy values trong array javascript?

Tiết lộ các khái niệm trong phỏng vấn. Hôm nay vô tình lướt qua trong mail của mình có bài giới thiệu về 'Falsy values'. Để giải quyết được "Remove Falsy values in array javascript" Các bạn có thể thấy có nhiều giải pháp khác nhau tuỳ thuộc vào mỗi người mỗi dự án. Quan trọng là các bạn phải hiểu những khái niệm đó, để khi đi phỏng vấn or đàn em nó hỏi thì có thẻ giải thích cặn kẽ cho tụi nó. Thật ra thì 'Falsy values' này mình đã được nghe từ lâu nhưng mình cũng e rằng còn nhiều bạn còn chưa biết nhiều về cụm từ này, mặc dù hiểu nghĩa nó, nên mình sẽ viết rõ hơn về vấn đề này dựa trên bài blog đó. Và các bạn cũng nên chú ý 'Falsy values' vì cũng xuất hiện trong các câu phỏng vấn, để tìm ứng viên tiềm năng.

Read more...

2# Trời sinh ra for loop sao còn sinh array.forEach trong javascript?

Nói đến for loop hay array.forEach thì hầu như trong developers javascript nào cũng biết và đã sủ dụng biết bao nhiêu vô kể trong code của mình. Nhưng có một ngày nào bạn nhìn lại và suy nghĩ nó khác gì, và tại sao có for rồi tại sao sinh ra array.forEach không?

Read more...

3# Javascript reduce nâng cao || Array.Prototype.Reduce() Tutorial

Nói đến javascript reduce array có thể nhiều bạn hình dung mới chỉ được một phần, hoặc các bạn ít sử dụng đến chúng. Trong bài viết này mình sẽ đề cập nhiều hơn về chức năng hoạt động rất rộng của reduce trong javascript.

Read more...