Dây curoa Timing Belts và Pulleys: Giới thiệu về tỷ lệ tốc độ

Nội dung bài viết

Hệ thống truyền động đồng bộ hoạt động bằng sự tương tác tích cực của việc chia lưới răng giữa các ròng rọc thời gian và vành đai thời gian. Các ổ đĩa này được biểu thị là như vậy bởi vì chúng duy trì sự đồng bộ hệ thống liên tục mà không có tổn thất chuyển động tương đối trong biến tần. Theo cách này, các hệ thống truyền động này có thể được đặc trưng chủ yếu bởi một tỷ lệ tốc độ nhất quán.


Tỷ lệ tốc độ có lẽ là khái niệm cơ bản nhất nhưng quan trọng nhất để nắm bắt ngay từ đầu của quá trình lựa chọn ổ đĩa vành đai. Tỷ lệ tốc độ cơ bản nhận được tốc độ hoạt động của thiết bị và xác định hình dạng và kích thước hình học của hệ thống truyền động và, như vậy, tham số này là một phần không thể thiếu và cần thiết của tính toán lựa chọn ổ đĩa.Mặc dù tầm quan trọng cỡ của nó, khái niệm về tỷ lệ tốc độ rất đơn giản để nắm bắt, nhưng rất hữu ích cho việc định kích thước của hệ thống ròng rọc. Tỷ lệ tốc độ được định nghĩa là tỷ số giữa kích thước ròng rọc lớn và nhỏ và có thể được tính toán đơn giản bằng cách chia số lượng răng trong ròng rọc lớn bởi số lượng răng trong ròng rọc nhỏ.


Với cách tính toán theo cách này, tỷ lệ tốc độ sẽ luôn là một giá trị lớn hơn 1.0, do đó, kỹ sư thiết kế hệ thống lái xe có thể dễ dàng xác định sai lầm nếu tỷ lệ nhỏ hơn 1.0 bằng cách nào đó được tính nhầm lẫn.

Tuy nhiên, kỹ sư phải nhận ra tốc độ của hệ thống truyền động có thể được tăng tốc (ròng rọc nhỏ hơn như ròng rọc) hoặc bị chậm lại (ròng rọc lớn hơn là ròng rọc). Chắc chắn, không khó để biết tỷ lệ tốc độ đặc trưng hình học của hệ thống truyền động như thế nào bởi vì nó theo nghĩa đen là một tỷ lệ của các kích thước ròng rọc.

Thông thường, hệ thống ròng rọc thời gian không sử dụng tỷ lệ tốc độ lớn hơn 5: 1. Tuy nhiên, với bố cục hệ thống phù hợp, khẩu phần cao hơn có thể đạt được.

Có thể bạn đã bị miss