Xin chào, Chúng tôi là Anonystick

Đây là một blogs giới thiệu những bài viết về Lập Trình, nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cách xử lý các tình huống trong lập trình Code. Hy vọng các bài biết về Javascript, Nodejs, Express js, ECMAScript, MongoDB, NoSQL... sẽ giúp các bạn hiểu sâu và nắm bắt công nghệ tốt hơn.
Nếu bạn cảm thấy việc chia sẻ kiến thức sẽ tốt hơn, vui lòng gia nhập Đội Ngũ Lập Trình Viên, chúng tôi sẽ luôn chờ bạn!
Tìm hiểu sâu về JavaScript Reduce Method
javascript

31 #Tìm hiểu sâu về JavaScript Reduce Method

Tìm hiểu sâu về JavaScript Reduce Method
Tìm hiểu về breadcrumb và demo sử dụng breadcrumbs js
breadcrumbs-js | lab-javascript | javascript | breadcrumbs-jquery |

32 #Tìm hiểu về breadcrumb và demo sử dụng breadcrumbs js

Ví dụ về NodeJS Session sử dụng Express Session
javascript | nodejs session | express-session | nodejs session example |

33 #Ví dụ về NodeJS Session sử dụng Express Session

Firebase push notification nodejs
javascript | firebase | firebase database | fireabse push notification |

34 #Firebase push notification nodejs

Ternary operators javascript khái niệm cho dev js mới
javascript | conditions javascript | ternary operator javascript |

35 #Ternary operators javascript khái niệm cho dev js mới

javascript remove element from array dành cho những người trưởng thành!
javascript | javascript remove element from array by index | javascript remove element from array by key | javascript remove element from array by value |

36 #javascript remove element from array dành cho những người trưởng thành!

Javascript array concat performance
javascript | arrays concat javascript | javascript array concat |

37 #Javascript array concat performance

Let's talk about javascript foreach object
javascript | object | say about object and array in javascript |

38 #Let's talk about javascript foreach object

8 Helpful JavaScript Snippets String
javascript | es6 | helpful snippet javascript |

39 #8 Helpful JavaScript Snippets String

Facebook bắt đầu thử nghiệm chế độ tối cho giao diện web
myfile |

40 #Facebook bắt đầu thử nghiệm chế độ tối cho giao diện web

Mongodb create database and user terminal
javascript | mongodb |

41 #Mongodb create database and user terminal

Uploading files Cloudinary using Multer and ExpressJS
javascript | upload multer | upload couldinary with multer |

42 #Uploading files Cloudinary using Multer and ExpressJS

How to set up nodejs cron jobs
javascript | nodejs cron | job scheduler | node schedule |

43 #How to set up nodejs cron jobs

Example upload files using multer in nodejs, express js
javascript | upload file nodejs | upload file using multer in nodejs | multer js |

44 #Example upload files using multer in nodejs, express js

Converting callbacks to promises
javascript | promises | async-await | callbacks |

45 #Converting callbacks to promises

Demo Upload Image Nodejs - Tips Nodejs
javascript | nodejs | upload with nodejs |

46 #Demo Upload Image Nodejs - Tips Nodejs

Tips and Tricks Javascript - Làm thế nào để add event listener multiple elements trong javascript
javascript | add and event listener to multiple elements in javscript | tips and tricks javascript |

47 #Tips and Tricks Javascript - Làm thế nào để add event listener multiple elements trong javascript

[Tips JavaScript] - Trường hợp nào nên sử dụng call(), apply() và bind() trong javascript
javascript | es6 | array_javascript |

48 #[Tips JavaScript] - Trường hợp nào nên sử dụng call(), apply() và bind() trong javascript

[AJAX jQuery] - Bạn đã hiểu rõ về AJAX - PROMISES trong jQuery?
javascript | ajax | promise | ajax and promise in jquery | multiple ajax calls |

49 #[AJAX jQuery] - Bạn đã hiểu rõ về AJAX - PROMISES trong jQuery?

Promise.race vs. Promise.any And Promise.all vs. Promise.allSettled
javascript | promise | promise.race | promise.any | promise.all | promise.allsettled |

50 #Promise.race vs. Promise.any And Promise.all vs. Promise.allSettled

Common Database Rules for Firebase
javascript | firebase | database rules | firebase database |

51 #Common Database Rules for Firebase

[Tips Javascript] - Thói quen xấu khi viết code trong javascript nên tránh
javascript | tips and tricks javascript | tips_javascript |

52 #[Tips Javascript] - Thói quen xấu khi viết code trong javascript nên tránh

[Tips And Tricks JavaScript] - 4 trường hợp new code thường gặp trong check Conditionals và cách hiệu quả khắc phục
javascript | tips and tricks javascript | better javascript conditionals and match criteria |

53 #[Tips And Tricks JavaScript] - 4 trường hợp new code thường gặp trong check Conditionals và cách hiệu quả khắc phục

15 code JavaScript thường được sử dụng với deverloper javascript
javascript | tips and tricks javascript |

54 #15 code JavaScript thường được sử dụng với deverloper javascript

[Tips Javascript]- 10 regular expressions của cao thủ front-end
javascript | regular javascript | tips and tricks javascript |

55 #[Tips Javascript]- 10 regular expressions của cao thủ front-end

[Javascript Front End] - 3 tính năng javascript thú vị bạn chưa hề biết?
javascript | labeled statement | parseurl | intersectionobserver | tips and tricks javascript |

56 #[Javascript Front End] - 3 tính năng javascript thú vị bạn chưa hề biết?

[Series MongoDB] Phần 2: Install Mongodb trên Ubuntu 18.04
javascript | mongodb |

57 #[Series MongoDB] Phần 2: Install Mongodb trên Ubuntu 18.04

Big data là gì? Database là gì? Mongodb có xử lý được big data hay không?
javascript | mongodb | mongodb | big-data | big-data |

58 #Big data là gì? Database là gì? Mongodb có xử lý được big data hay không?

JSON Web Token: Bảo mật RESTful API với JWT và Cookie httpOnly, Secure.
javascript | jwt and restful api | authenticate token |

59 #JSON Web Token: Bảo mật RESTful API với JWT và Cookie httpOnly, Secure.

JSON Web Token: Lưu trữ và bảo mật tokens trên client như thế nào?
javascript | jwt and restful api | authenticate token |

60 #JSON Web Token: Lưu trữ và bảo mật tokens trên client như thế nào?