Home


Welcome to Login! Một vài điều trước khi tạo tài khoản!


Login hệ thống


Quên password

Nếu bạn chưa có tài khoản


Trở thành cộng tác viên

Đôi điều trước khi chúng ta sẽ về một nhà.

Chúng tôi hy vọng bạn đã đọc nội quy và chính sáchNhận thu nhập thế nào? trước khi bạn tham gia và trở thành một thành viên của chúng tôi. Với mong muốn có một cộng đồng cung cấp cho các lập trình viên về nhiều kiến thức. Nay chúng tôi mong muốn cộng tác với các bạn muốn trở thành một diễn giả hay là một author. Khi các bạn cho đi thì nhiều cái bạn sẽ nhận về. Cảm ơn các bạn.

Lợi ích khi bạn trở thành một thành viên trong cộng đồng anonystick.

  • Thu nhập xứng đáng
  • Tìm việc dễ dàng
  • Nâng cao sự tự tin
  • Offline thường xuyên
  • Có cổ phần trong cộng đồng

Trách nhiệm của bạn.

  • Duy trì tỉ lệ viết bài
  • Ý thức được mỗi cá nhân.
  • Hệ thống sẽ tính điểm
  • Duy trì trả lời comment, giúp đỡ các thành viên khác.
Cho nên trước khi bạn đồng ý tham gia hãy đọc kỹ quy định. Cần sự giúp đỡ hay gửi mail về anonystick@gmail.com