🏋 Post a url

🏋 Watcher JavaScript

👉 [medium.com] - Node.JS and Singleton Pattern

All software engineers should be familiar with design patterns. One of the most known and common one is the singleton pattern. If you want to understand this pattern and how to use it with Node.JS…

👉 [morioh.com] - Social Network for Programmers and Developers

Morioh is the place to create a Great Personal Brand, connect with Developers around the World and Grow your Career!

👉 [dev.to] - Classes in JavaScript

When I say ES6 Classes, you might go YAY 🎊 JS finally introduced a new object-oriented inheritance... Tagged with javascript, codenewbie, beginners, webdev.

👉 [dev.to] - window.location Cheatsheet

Looking for a site's URL information, then the window.location object is for you! Use its propertie... Tagged with codenewbie, beginners, webdev, javascript.

👉 [katemats.com] - What Every Programmer Should Know About SEO

What Every Programmer Should Know About SEO

👉 [jakearchibald.com] - Tasks, microtasks, queues and schedules

When I told my colleague Matt Gaunt I was thinking of writing a piece on microtask queueing and execution within the browser's event loop, he said "I'll be honest with you Jake, I'm not going to read that". Well, I've written it anyway, so we're all going to sit here and enjoy it, ok?

👉 [morioh.com] - Social Network for Programmers and Developers

Morioh is the place to create a Great Personal Brand, connect with Developers around the World and Grow your Career!

👉 [www.linuxatemyram.com] - Help! Linux ate my RAM!

👉 [aralroca.com] - Learn Deno: Chat app

Learn how Deno works and it's differences with Node.js by creating a Chat application.

👉 [codesource.io] - Object-Oriented Programming in JavaScript - CodeSource.io

Object-oriented programming in JavaScript is where we use objects to model real-world things to represent our programs while providing

👉 [medium.com] - Here are some useful JavaScript snippets!

So, I have listed down few snippets that I think will be helpful to developers. Please note that this list is not exhaustive and it is purely based on my experiences — project or interview. Hence it…

👉 [www.bennadel.com] - Using SELECT And UNION ALL To JOIN SQL Tables To CSV Data In MySQL

Ben Nadel merges CSV (Comma-Separated Value) data with a SQL table by generating a derived table via SELECT / UNION ALL statements in MySQL. He then uses the SQL table to augment the existing values in the CSV payload. SQL is so hot right now!

👉 [coderwall.com] - Different ways of creating an Object in javascript (Example)

A protip by fr0gs about javascript, programming, and learning.

👉 [jsmanifest.com] - The Power of Recursion in JavaScript

We will talk about the benefits of recursion, why we need it, and show great examples of recursion in use

👉 [blog.emberjs.com] - Ember.js: Update - The Ember Website

Ember.js helps developers be more productive out of the box. Designed with developer ergonomics in mind, its friendly APIs help you get your job done—fast.

👉 [anonystick.com] - Modern JavaScript Cheatsheet

Modern JavaScript Cheatsheet - Tipjs chia sẻ một bài post rất hữu ích về các tính năng của JavaScript. Bài viết này sẽ có thể được update mỗi ngày, vì tính năng JavaScript vô số kể, cho nên nếu có miss một tính năng nào đó thì tipjs cũng mong có sự đóng góp của các bạn.

👉 [viblo.asia] - Học webpack cơ bản trong 15 phút

Introduction Ngày nay, trong lập trình web cùng với sự ra đời của các framework javascript mạnh mẻ như Vuejs, React, Angular...làm cho website tải nhanh hơn, tương tác với người dùng cao hơn, còn giú...

👉 [anonystick.com] - [Series Callback javascript] Phần 1: Giới thiệu Callbacks.

Có thể series này dành cho những bạn mới bắt đầu hoặc còn lơ mơ với ngôn ngữ Javascript. Cho nên tôi hy vọng rằng Series này là một trong những chìa khoá giúp bạn hiểu sâu hơn về những khái niệm trong javascript.

👉 [anonystick.com] - [Tips Javascript]- 10 regular expressions của cao thủ front-end

Biểu thức chính quy (regular expressions ) là các mẫu dùng để tìm kiếm các bộ kí tự được kết hợp với nhau trong các chuỗi kí tự. Trong JavaScript thì biểu thức chính quy cũng đồng thời là các đối tượng, tức là khi bạn tạo ra một biểu thức chính quy là bạn có một đối tượng tương ứng. Các mẫu này được sử dụng khá nhiều trong JavaScript như phương thức exec và test của RegExp, hay phương thức match, replace, search, và split của String.

👉 [anonystick.com] - [Tips Javascript]- 10 regular expressions của cao thủ front-end

Biểu thức chính quy (regular expressions ) là các mẫu dùng để tìm kiếm các bộ kí tự được kết hợp với nhau trong các chuỗi kí tự. Trong JavaScript thì biểu thức chính quy cũng đồng thời là các đối tượng, tức là khi bạn tạo ra một biểu thức chính quy là bạn có một đối tượng tương ứng. Các mẫu này được sử dụng khá nhiều trong JavaScript như phương thức exec và test của RegExp, hay phương thức match, replace, search, và split của String.

👉 [github.com] - kirualex/SwiftyGif

High performance GIF engine. Contribute to kirualex/SwiftyGif development by creating an account on GitHub.

👉 [dev.to] - Node.js v14: What's New?

Let's dive into the updates that Node.js version 14 gives us!. Tagged with node, javascript.

👉 [anonystick.com] - Export a table to csv using javascript

Export a table to csv using javascript - Ở đâu đó có thể có nhiều devjs vẫn chưa hình dung được vì sao javascript lại được sử dụng rộng rãi đến như vậy. Từ database, backend, front-end. Và đây là một ví dụ về javascript có thể làm được mọi thứ.

👉 [anonystick.com] - Save array of object to firebase

Firebase giờ đây đã trở nên phổ biến trong việc realtime, hoặc cũng có thể sự dụng để làm cache cho chính dữ liệu của mỗi ứng dụng. Chính vì thế, việc storage trên firebase cũng trở nên quan trọng, và vì thế đôi lúc khiến những devjs trở lên lúng túng. Như trường hợp sau đây.

👉 [blog.education-ecosystem.com] - 10 Top JavaScript Blogs to Improve Your Coding Skills

Learn Javascript programming by reading blogs. Come on board Education Ecosystem blog to discover 10 blogs such as DailyJS, SitePoint, Javascript Playground, and Superhero.js meant for Javascript developers.

👉 [anonystick.com] - How can I deep freeze an object in JavaScript?

Với một developer javascript (devjs) trong một thời gian làm việc thì sẽ biết được rằng object trong JavaScript là mutable. Bất kể bạn đã định nghĩa và khai báo chúng với const, nhưng điều đó không có nghĩa rằng object đó là immutable. Trước đây, chúng tôi có trình bày một tipjs đó là "Unison const và Object.freeze()"

👉 [anonystick.com] - Reduce javascript - Mổ xẻ xem cách hoạt động

Reduce javascript gần đây được sử dụng rộng rãi và phổ biến rất nhiều, đến nỗi keyword này nằm top về lượt tìm kiếm liên quan đến cụm từ javascript. Ở Tipjs đã có rất nhiều bài viết về reduce và cũng đưa ra nhiều ví dụ và khi nào sử dụng. Nhưng riêng bài này sẽ giúp bạn khám phá cách thức nó hoạt động thế nào?

👉 [anonystick.com] - FindIndex vs indexOf javascript

FindIndex javascript được giới thiệu kể từ khi ES6 ra đời. Còn indexOf() đã được giới thiệu trước đó ở ES5. Nhưng thử so sánh xem , hai method này giống và khác nhau như thế nào? Hãy cùng khám phá trong bài viết nhẹ nhàng này.

👉 [anonystick.com] - Map, filter and reduce với async/await

Async functions là gì? Bạn có thể sử dụng Map, filter và reduce trong Async functions, nhưng có thể bạn mắc sai lầm hay vô tình nào đó trong những trường hợp thế này không? Không phải lúc nào async-await đều chạy như bạn mong muốn.

👉 [anonystick.com] - Sự thật về try catch javascript

Try catch xuất hiện hầu hết tất cả những ngôn ngữ lập trình, chứ không riêng gì javascript. Một lập trình viên giỏi không có nghĩa là code không có lỗi, mà giỏi ở đây đó chính là, anh ta biết quản lý lỗi một cách xuất sắc nhất, một bug hay error có thể giết chết một process của một ứng dụng. Trong bài post này, chúng ta sẽ đi xem try...catch làm được gì?

👉 [2ality.com] - 2ality – JavaScript and more

👉 [anonystick.com] - Tổng hợp tính năng javascript mới nhất kể từ ES6 đến ES11

Những tính năng của javscript kể từ khi ES6 ra đời cho đến chuẩn bị stage 4 của ES11. Và kết thúc năm 2019 thì chúng ta có học được những tính năng gì trong những feature javascript dưới đây.

👉 [anonystick.com] - Destructuring Javascript là gì? Buông gì buông chứ đừng bỏ qua phần này của ES6.

Destructuring Javascript là gì? ES6 đã giới thiệu cho chúng ta một trong những tính năng trong ngôn ngữ JavaScript được chờ đợi nhất đó chính là: destructuring trong es6. Destructuring khái niệm là gì? Hiểu và sử dụng nó như thế nào? Thì trong bài viết này chúng ta cùng nhau xem xét cụ thể về cú pháp, và vì sao nó lại được các phà phát triển đánh giá cao.

👉 [www.developintelligence.com] - 15 Blogs Every Javascript Developer Should Follow in 2020 | DevelopIntelligence

Learn more about 15 Blogs Every Javascript Developer Should Follow in 2020 from DevelopIntelligence. Your trusted developer training partner. Get a customized quote today: (877) 629-5631.

👉 [anonystick.com] - JavaScript utilities - Single line of code

JavaScript utilities - Anh em dev nào cũng có một file này, như một bí kíp vậy, được sử dụng từ project này qua project khác. Trong bài post này, hãy để tipjs share thêm một số bí kíp khác giúp chúng ta hoàn thành file utilities js một cách hoàn hảo hơn, chỉ mới một line code!

👉 [medium.mybridge.co] - 39 Open Source Swift UI Libraries For iOS App Development

Developed by Apple Inc, Swift is currently the most popular programming language on Github and it has one of the most active communities that kindly contribute their open source projects. Open source…

👉 [www.martinmck.com] - ES2020: Everything You Need to Know

Everything you need to know about the latest ES2020 features and how they got into the language.

👉 [anonystick.com] - Axios vs Fetch - 2020 nên sử dụng thằng nào với những tính năng mới trong javascript

Axios vs Fetch - Nếu như bạn đã từng làm việt với HTTP calls trong javascript hay nodejs thì bạn cũng đã từng sử dụng 1 trong 2 thằng này. Axios là một module mạnh mẽ và phổ biến trong javascript, và tương tự Fetch được phát hành 2015 cho đến nay

👉 [programmingwithmosh.com] - 4 Common Mistakes with the Repository Pattern - Programming with Mosh

UPDATE (Nov 5 2018): While you’re here to become a better C# developer, I strongly recommend you to watch my Python tutorial on YouTube. Python is super-hot these days. It’s the number one language employers are looking for and gives you 4x more job opportunities than C#. As part of my new ASP.NET Core course, I’ve been …

👉 [programmingwithmosh.com] - Learn useReducer Hook in React - Programming with Mosh

If you are a React developer, and haven’t learned about React hooks yet, it is the perfect time to start learning now. In this post, we are specifically going to learn about the useReducer Hook. In the previous posts, we have covered some other hooks. Make sure to read them before you get started with …

👉 [www.ducktypelabs.com] - Review: Stop Using JWT for Sessions

👉 [programmingwithmosh.com] - Learn useReducer Hook in React - Programming with Mosh

If you are a React developer, and haven’t learned about React hooks yet, it is the perfect time to start learning now. In this post, we are specifically going to learn about the useReducer Hook. In the previous posts, we have covered some other hooks. Make sure to read them before you get started with …

👉 [programmingwithmosh.com] - 5 React Best Practices To Learn In 2020 - Programming with Mosh

React has evolved quite a lot in the last year, and has several new features introduced. This post will give you 5 React best practices to follow in 2020.

👉 [availableon.badge.ptkdev.io] - Available on

You can create a Badge with this Generator: Store badge with download on text or available on text. Create custom badge for your app or website. Try it, free!

👉 [medium.com] - Everything you need to know about Destructuring in JavaScript

The destructuring assignment is a cool feature that came along with ES6. Destructuring is a JavaScript expression that makes it possible to unpack values from arrays, or properties from objects, into…

👉 [medium.com] - 4 Core Principles of Object-oriented Programming in JavaScript

There are four core principles in object-oriented programming. Without them programming language can’t be called object-oriented. These principles are encapsulation, inheritance, polymorphism and…

👉 [mariosfakiolas.com] - ES2020 - Optional chaining and nullish coalescing operators

Accessing deep nested keys across objects has been a tricky procedure for JavaScript engineers since they should take care of non-existent keys down the road. Optional chaining and Nullish coalescing operators are meant to tackle this issue.

👉 [mariosfakiolas.com] - Kill already running ports with ease

Many times we try to launch an application locally and we face an annoying error saying this port is already in use. How can we tackle this fast?

👉 [mariosfakiolas.com] - ES2020 - Promise.any

When we need to know whether at least 1 promise got resolved among an iterable of Promise objects, Promise.any() is the solution we are asking for.

👉 [stackoverflow.blog] - Best practices for REST API design - Stack Overflow Blog

Best practices on how to design REST APIs to be easy to understand, future-proof, and secure and fast.

👉 [dev.to] - What Do You Know About JavasScript Closures?

When I was reading some articles to be inspired and get new ideas for the following blog post to write, my eyes captured JavaScript closures. The first instinct was that I heard about it and probably know it. But when I imagine trying for someone to explain it, I realized that I really don't know what it is beside the fact that probably it is closing something in the scope... So I went back to the basics, reading articles, documentation, watching YouTube and playing PS4 in between to stay sane. And this is what I found out about this topic.

👉 [morioh.com] - Sử dụng javascript API detect khuôn mặt

Một video hướng dẫn cho những nhà phát triển sử dụng javascript API nhằm detect khuôn mặt thông qua webcam...

👉 [cloudreports.net] - Install Android SDK on Windows 10 without Android Studio - Cloud Reports

For most cases, we just need to install Android Studio and it will do all the necessary works include installing Android SDK. In other cases, you just need the Android SDK rather than install Android Studio to get the Android SDK

👉 [morioh.com] - Es6 Collection Map, Set, WeakMap, WeakSet

Tìm hiểu về Map, Set, WeakMap, WeakSet trong ES6.

👉 [topdev.vn] - Giảm thiểu kích cỡ của ứng dụng bên trong Android

Người dùng thường tránh tải xuống các ứng dụng có vẻ quá lớn, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi nơi các thiết bị kết nối với mạng 2G và 3G hoạt động trên các gói trả theo byte. Tính từ năm 2012 đến nay con số này đã tăng lên đến 5 lần, vậy làm cách nào để giảm kích cỡ ứng dụng Android?

👉 [dev.to] - passport nodejs - Cơ bản đến nâng cao

passport is an authentication middleware for node application. passport provides different set of strategies using a username and password, Facebook and Twitter.

👉 [www.freecodecamp.org] - Reduce javascript - 10 JavaScript Utility Functions

In total we're going to look at ten utility functions. They're incredibly handy on your projects, and best of all, they're implemented using reduce!

👉 [attacomsian.com] - How to use Axios in vanilla JavaScript

Axios is an open source library for making asynchronous HTTP requests to REST endpoints in the browser and Node.js. It is a promise-based HTTP client that can be used in plain JavaScript as well as in modern JavaScript frameworks like React, Angular and Vue.js, etc.

👉 [morioh.com] - Sorting Method of Arrays in JavaScript

Sorting Method of Arrays in JavaScript Understanding the Sort Method of Arrays. How to use JavaScript’s sort? The JavaScript array sort() is used to sort array elements. By default, the array will sort in ascending order, but we can change it. This method willchange the original array. We can also provide our comparing function to implement custom sorting.

👉 [dev.to] - 6 Github Repos for web developers

Học lập trình - Webdev vừa chia sẻ cho developers 6 github thật tuyệt vời trong đó có những developers javascript. Tôi nghĩ bạn cũng nên thử xem qua. Tôi nghĩ nó thật tuyệt.

👉 [morioh.com] - Understand Pipe Function and pure Function in JavaScript

Definition of Pipeline in JavaScript So, first things first, let’s talk about what a pipe is in JavaScript. What do you think of when you hear “pipe”? Yes, you’re right. A bunch of pipes on the ceiling for gas or something, or under the ground for water. What those pipes are for is to be a tunnel for resources to go from A to B. It doesn’t do anything to the resources except for being the space for the resources to pass through. The idea of pipe functions in JavaScript came from the pipeline in the real world. Pure Functions This is a really important concept for pipe. What is a pure function? A pure function is a function that does the things below. Returns the same output with the same input. Doesn’t change any values out of its function scope. But then why is a pure function important for pipe? As I explained above, pipe delivers a given value to the next pipe. But if the function could return a different value, then the next function in the pipeline can’t assure the stable result.

👉 [blog.bitsrc.io] - 6 Ways to Use Promises in Your Javascript Code

Before creating this, I didn’t imagine there would be this many different ways to create a Promise. I imagine that it’s likely that I may…

👉 [morioh.com] - 15 lỗi thường gặp nhiều nhất khi lập trình javascript

Trong RSS này các bạn sẽ xem xét một số lỗi phổ biến hơn được tạo ra nhằm mục đích giúp bạn có thể tránh được những lối phố biến nhất trong lập trình.

👉 [ultimatecourses.com] - Replacing switch statements with Object literals

In many programming languages, the switch statement exists - but should it any longer? If you're a JavaScript programmer, you're often jumping in and out

👉 [dev.to] - Replace your switch statement and multiple if and else, using Object Literals

According to our knowledge in js, trying to understand how to replace switch statements with Object Literals.

👉 [stackoverflow.blog] - Practical Ways to Write Better JavaScript - Stack Overflow Blog

Một bài viết của Ryland Goldstein - Stack Overflow Blog. Kết thúc năm và ông đã đúc kết ra nhiều cách viết code mới của Javascript. Nếu bạn là một developers thì không thể bỏ qua một bài viết cụ thể và chi tiết như thế này.

👉 [www.codepedia.org] - Cleaner code in an Express REST API with unified error handling

Shows how you can make your backend ExpressJS REST API cleaner by using custom error handling middleware. Code snippets of before and after refactoring are presented to make the point

👉 [dev.to] - Mongoose calls async-await in an ExpressJS API

A lot has been written already about the transition from callbacks to promises and now to the new async/await1 feature in ES7. In this blog post I present what this code “upgrade” meant for CRUD operations performed on dev bookmarks. I use Moongoose in an ExpressJS/NodeJS backend to perform the operations against a MongoDB database.

👉 [levelup.gitconnected.com] - A guide to `this` in JavaScript

Learn how the `this` keyword works in JavaScript with practical examples

👉 [code-boxx.com] - NULL vs UNDEFINED vs EMPTY in javascript

To define a nothing value In Javascript, we have NULL, UNDEFINED, and EMPTY - Just what the heck are the differences? Find out in this guide.

👉 [dev.to] - Test là gì?

Test là gì? Định nghĩa đơn giản nhất của test trong software, đó chính là check xem những giá trị trong test có bằng giá trị thực tế của một phần mềm, hay một ứng dụng. Chính vì test là một việc rất quan trọng cho nên mỗi tester phải hiểu trong công nghệ phần mềm có bao nhiêu loại test.

👉 [www.ostechnix.com] - ffmpeg - 20 commands cho người mới bắt đầu sử dụng ffmpeg

ffmpeg là gì? ffplay trong ffmpeg là gì? Trong bài viết này sẽ cung cấp cho chúng ta thủ thuật của người mới bắt đầu sử dụng ffmpeg.

👉 [areknawo.com] - 6 best React component libraries by category

Exploring some of the best #ReactJS component libraries by category! ⚛️ #webdevelopment #webdev #javascript #html #css #libraries #frameworks #code #programming

👉 [morioh.com] - Reactnative - 8 Practices In React that will Crash your application

RSS Reactnative - 8 Practices In React that will Crash your application

👉 [javascript.christmas] - 9 new features in ES2019

That is String.trimStart(), String.trimEnd(), Object.fromEntries(), Array.flat(), Array.flatMap(), Symbol.description, JSON.ECMAScript (JSON Superset), JSON ⊂ ECMAScript (JSON Superset)

👉 [stackoverflow.blog] - Practical Ways to Write Better JavaScript - Stack Overflow Blog

There are lots of simple things you can do to improve at JavaScript. Here are some methods we use to write better JS.

👉 [dev.to] - Serial Promises vs Parallel Promises

examples of when to use Promise.all instead of writing serial code

👉 [levelup.gitconnected.com] - Some simple and amazing JavaScript tricks

In this article, we will be discussing some simple and amazing JavaScript tricks that you can use while coding. Here are some simple yet…

👉 [dev.to] - Splice javascript and JS Array Manipulation Quirks

Splice javascript? The difference between slice() and splice(). In my previous post I share that I've been practing problem-solving by handwriting answers

👉 [morioh.com] - Sử dụng nvm quản lý versions trong nodejs

Việc sử dụng nvm (Node Version Manager) cho phép bạn quản lý và có thể switch bất cứ version nào cho project nào bạn có. Nếu bạn chưa từng sử dụng nvm thì có lẽ có nhiều điều phải tiếc nuối.

👉 [morioh.com] - Tổng hợp JavaScript features in 2020

Kể từ khi ECMAScript2015 (còn được gọi là ES6) được phát hành, JavaScript đã thay đổi và cải thiện rộng rãi. Đây là một tin tuyệt vời cho tất cả các nhà phát triển JavaScript. Bên cạnh đó, một phiên bản ECMAScript mới đã phát hành hàng năm. Bạn có thể đã không chú ý những tính năng nào đã được thêm vào trong ECMAScript mới nhất, được phát hành vào tháng 6 năm 2019. Tôi sẽ cho bạn thấy ngắn gọn các tính năng mới được thêm vào trong phiên bản mới nhất và nói về các tính năng mới cho phiên bản tương lai.

👉 [morioh.com] - RSS - Khi lập trình không cần loop javascript ???

RSS - Sử dụng higher-order thay cho loop javascript, sẽ có nhiều lợi thế hơn ta tưởng, đó là More readable -Easy to understand - Easy to debug. Click to rss...

👉 [morioh.com] - Top 5 JavaScript Code Editors You Should Know in 2020

There are a number of options for developers who are looking for a good JavaScript editor that provides a more efficient and pleasant working environment. Leading JavaScript code editors share many of the same great major features you might expect, including autocompletion (code completion), git integration, and plugin support. But it's the little things that can make one editor a better fit than another for a given developer.

👉 [gomakethings.com] - Array to a string JavaScript

You can use the Array.join() method to convert an array of items into a string.

👉 [github.com] - Unsplash app written in RxSwift, using the MVVM arch

🌁 An Unsplash app for iOS. Contribute to jdisho/Papr development by creating an account on GitHub.

👉 [javascript.info] - Tải javascript miễn phí - The Modern JavaScript Tutorial

Tải javascript miễn phí - The JavaScript language Here we learn JavaScript, starting from scratch and go on to advanced concepts like OOP. We concentrate on the language itself here, with the minimum of environment-specific notes.

👉 [developer.okta.com] - Hướng dẫn tạo React Native App with Login in 10 Minutes

This tutorial shows you how to add a login feature to a React Native application.

👉 [medium.com] - Fail-Fast in Kotlin

One of the most important habits that distinguish expert developers from beginners is the habit of fail-fast. If you are not familiar with…

👉 [medium.com] - Sự khác nhau giữa Function and Block Scope trong JavaScript

Một bài viết được đăng tải lên medium nói về function và block scope. Và những khái niệm như let, const, var... Những bài học này dành cho các bạn mới học lập trình javascript nắm rõ hơn. Từ đó có thể học thêm những phần khó hơn.

👉 [developer.okta.com] - Hướng dẫn build Middleware Express thông qua ví dụ cụ thể

This tutorial walks you through creating and understanding middleware for Express.

👉 [morioh.com] - How to Build and Implement JWT User Authentication in Angular 9 App

What is JWT (JSON Web Token)? JWT refers to JSON Web token. It’s a token in string form validated and generated by a web server. This string-based token helps in communicating between the client and the server. Let’s understand how does the JWT help in transferring the data securely between the client and the server. User information is sent to the client like username and password using an HTTP POST request to the webserver. Web server identifies the user information and creates a token and send it back to the client. Client store that token into local storage or a session and also set it to the header. On the next HTTP call, that token is verified by the server, and web server returns the response to the client.

👉 [viblo.asia] - Debug ứng dụng Android qua Wifi cực kì hữu ích.

Hôm nay, Mình xin giới thiệu cho mọi người một Tip siêu hay trong debug ứng dụng Android . Chắc hẳn đối với những anh em lập trình ứng dung Android thì việc mong muốn Debug ứng dụng của mình lên devic...

👉 [javascript.christmas] - How ... works in Javascript

The ... operator that arrived to javascript with ES6 is really handy, and can be used in quite a lot of situations. Technically it is two different things; a Rest parameter and a spread operator. Let's take a look at how they work.

👉 [beshaimakes.com] - How to scrape the web with JavaScript

Learn how scrape sites you love with Node.js via APIs and by parsing HTML before and after javascript has run on the page.

👉 [www.digitalexaminer.com] - How to Build a Dynamic XML Sitemap for Google Search Console & SEO - digitalexaminer.com

Many marketers are familiar with the term XML sitemap, but still struggle to implement correctly. Learn how to build an effective & dynamic XML sitemap.

👉 [anonystick.com] - 3 middleware hữu ích khi sử dụng express rest api

Expressjs giờ đây không còn quá xa lạ với những anh em làm web hay sử dụng expressjs rest api với môi trường node nữa rồi. Nhưng hẳn nhiều trường hợp trong khi làm rest api khi check data thì chỉ có anh em làm nhiều mới biết, null, length, underfined...

👉 [itnext.io] - How to Boost Vue.js Performance

First of all.. Code splitting and lazy loading

👉 [medium.com] - Partial Text Search vs Full Text Search in mongoose

Hi i have tackled a problem in nodejs (mongo db) for search by multiple field in a particular collection. From this i have idea to share…

👉 [cafedev.vn] - Phiên bản mới nhất của Kotlin. 1.3.60 và một số tính năng mới được cập nhật » Cafedev.vn

Hàng mới cho ae developer Android. Kotlin 1.3.60, kể từ ngày được công bố là ngôn ngữ phát triển ứng dụng Android chính thức, đã phát hành nhiều bản cập nhật khác nhau. Nó không chỉ đưa ra các tính năng giúp nó giành chiến thắng trong trận chiến Kotlin vs Java, mà còn cung cấp các tùy chọn tốt hơn cho các nhà phát triển sử dụng nó cho các dự án.

👉 [cafedev.vn] - [So sánh] Kotlin vs Swift - Android và iOS cùng hướng tới việc tạo ra một ngôn ngữ universal. » Cafedev.vn

Hôm nay chúng ta sẽ cũng nhau tìm hiểu và so sánh về 2 ngôn ngữ mới nhất do Apple vs Google tạo ra, nhằm mục đích gì? Và bạn có thể thấy sự giống nhau đáng kinh ngạt của chúng như thế nào. Và ai là người đi trước và copy nhau hay mục đích là gì?.