Xây dựng ứng dụng chat với react js trong 1 giờ với Microsoft Teams

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Khóa học này chia sẻ mọi thứ bạn cần biết để tạo một Ứng dụng Trò chuyện React. Với các trạng thái trực tuyến, thiết kế và chức năng tuyệt vời, và các biểu tượng cho bạn biết ai đã đọc tin nhắn, hỗ trợ hình ảnh, thông báo âm thanh, khả năng tạo nhiều phòng và hơn thế nữa, ứng dụng trò chuyện này không giống bất kỳ ứng dụng trò chuyện nào mà bạn hiện có thể tìm thấy trên YouTube. 


Bài viết này nằm trong Series giới thiệu khoá học javascript Online , mục đích giúp các bạn khỏi tốn tiền và lãng phí thời gian học ở những chỗ khác. Tôi học được, bạn cũng học được, tôi nhìn thấy, thì bạn cũng nhìn thấy. 


Chat Application using React JS


Source code: https://github.com/adrianhajdin/chat_application 

Styles: https://gist.github.com/adrianhajdin/c3a3195dd091359f3402a572961abb98 


Backend is hosted by https://chatengine.io 


Components are made by https://npmjs.com/package/react-chat-engine 


Video Chat Application using React JSRef: https://morioh.com/

Có thể bạn đã bị missing