Tự học javascript - Trường hợp nào sử dụng map, filter, reduce trong javascript


Trong javascript rất có nhiều phương thức giúp chúng ta xử lý trong dự án của mỗi cá nhân. Nhưng tôi chắc rằng có nhiều bạn thật sự chưa biết or chưa hiểu về cách sử dụng cũng như áp dụng làm sao cho triệt để những phương thức của javascript.

Tham gia cùng chúng tôi:

Facebook: Cộng đồng lập trình javascript

Facebook Thảo luận về Javascript, ReactJS, VueJS, AngularJS Việt Nam


Trong bài này tôi sẽ giới thiệu về 3 phương thức quan trọng và dùng một ví dụ cụ thể.

Trước tiên phải hiểu định nghĩa về các phương thức map(), filter(), reduce()...
Các bạn có thể tìm và đọc tại đây : https://developer.mozilla.org
 

Và đây tôi sẽ có một ví dụ cụ thể cho các bạn để hiểu rõ hơn về các phương thức map(), filter(), reduce() trong javascript

Ví dụ cụ thể:
ta có array [1, 2, 3].
-- Tìm số chẵn thì chúng ta nên dung filter().

Promise.filter([1, 2, 3], function(num) {
  return (num % 2) == 0;
}).then(function(numbers) {
  console.log("The final list of numbers:", numbers);
  // The final list of numbers: [ 2 ]
});

-- Tìm tổng của array thì dùng reduce().

/* Sum all the numbers */
Promise.reduce([1, 2, 3], function(total, num) {
  return total + num;
}, 0).then(function(number) {
  console.log("The final value:", number);
  // The final value: 6
});

-

- Double  của array dùng map()

/* Double all numbers */
Promise.map([1, 2, 3], function(num) {
return num * 2;
}).then(function(numbers) {
console.log("The final list of numbers:", numbers);
//The final list of numbers: [ 2, 4, 6 ]
});

    Trên đây tôi mới liệt kê cho các bạn về 3 phương thức map, filter, reduce trong javascript. Và còn rất nhiều những phương thức khác trong javascript mà có thể rất nhiều các bạn còn chưa tìm hiểu or chưa biết ví dụ như 

 1. - map khác object như thế nào? Khi nào nên dùng map , khi nào nên dùng object.
 2. - Set khác Array như thế nào? Khi nào nên dùng Set, array.


Tham gia cùng chúng tôi:

Facebook: Cộng đồng lập trình javascript

Facebook Thảo luận về Javascript, ReactJS, VueJS, AngularJS Việt NamCảm ơn các bạn đã đọc. Chúc các bạn có một ngày học javascript thật là ngầu ...