Triển khai Notes App trong javascript kèm theo source code

Nội dung bài viết

Ứng dụng Notes này là một dự án đơn giản được phát triển bằng JavaScript, CSS và HTML. Dự án này là một dự án thú vị. Tại đây, người dùng có thể thêm số lượng ghi chú (chi tiết công việc cần làm) và bạn có thể xem các chi tiết được lưu trữ dưới dạng danh sách. Ngoài ra, người dùng có thể tô màu hoặc xóa các mục trong danh sách nếu họ muốn xóa nó. By Shreya Joshi


Source Code : https://code-projects.org/notes-app-in-javascript-with-source-code/

Subscribe : https://www.youtube.com/channel/UCTcaqNZBMBrrtEXHxPne2bQ

Có thể bạn đã bị missing