Triển khai mô hình microservices và redis là phù hợp với nodejs

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Redis là một giải pháp tuyệt vời để tạo các dịch vụ cơ sở hạ tầng như message queue và event stores, nhưng có một số điều bạn cần tính đến khi sử dụng kiến trúc microservices để tạo hệ thống phân tán.

Triển khai mô hình order TMĐT hiện nay với redis

Ví dụ triển khai trong video này giúp bạn nắm bắt nhanh về khái niệm microservices là gì? Và vì sao chúng ta lại sử dụng redis trong mô hình này. Redis có thể được sử dụng rộng rãi trong kiến trúc microservices. Đây có lẽ là một trong số ít các giải pháp phần mềm phổ biến có thể được ứng dụng của bạn tận dụng theo nhiều cách khác nhau. Tùy thuộc vào các yêu cầu, nó có thể hoạt động như một cơ sở dữ liệu chính, làm cache hoặc tạo message queue như Rabbitmq đã làm.

Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số ví dụ về việc sử dụng Redis với các microservices được xây dựng trên nodejsexpressjs . Các ứng dụng này sẽ giao tiếp không đồng bộ với nhau bằng Redis Pub/Sub. Đây là video giúp bạn thực hành nhanh chóng và có cái nhìn tổng quan hơn.

Video OrderShop - triển khai hệ thống thương mại điện tử.

Để có thể hiểu tốt hơn vui lòng đọc tham khảo các bài viết dưới đây và sau đó xem video:

Sắp bị đuổi việc vì hệ thống chậm lấy shopee làm ví dụ

Message Queue đã giúp tôi thoát khỏi cảnh đuổi việc thế nào?

Triển khai microservice với nodejs, mongoose và rabbitmq

Có thể bạn đã bị missing