Sử dụng ngrok và localtunnel export local nodejs

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

ngrok là gì? localtunnel là gì? Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách đưa ứng dụng local của bạn ra thế giới.

ngrok và localtunnel khi nào sử dụng

Tôi liệt kê những tình huống mà chúng ta có thể sử dụng trong trường hợp này:

 • Mục đich để debug ứng dụng của mình
 • Khi bạn thử nghiệm thiết bị di động có hỗ trợ hay không?
 • Khi bạn muốn đưa bản demo cho khách hàng nhanh chóng
 • Gửi thông tin hay đại loại gì đó thông qua web, như socket.io...

Thông thường bạn phải upcode lên một server public nào đó như heroku chẳng hạn. Mất công, phiền phức, nếu bạn muốn tránh được điều đó thì có thể thực hiện 2 cách sau đây

Setup application expressjs

Tôi sử dụng tính năng express-generator cho nhanh:

$ express --view=ejs export-app-nodejs

Và sau khi chạy lệnh trên thì có cấu trúc sau:

├── app.js
├── bin
│  └── www
├── package.json
├── public
│  ├── images
│  ├── javascripts
│  └── stylesheets
│    └── style.css
├── routes
│  ├── index.js
│  └── users.js
└── views
  ├── error.pug
  ├── index.pug
  └── layout.pug

7 directories, 9 files

Nếu run thì mặc định sẽ chạy port: 3000

$ npm start

Khi chạy local thì link như sau: http://localhost:3000. Giờ thì chúng ta muốn export ứng dụng này lên https global thì thực hiện như sau.

localtunnel

Install localtunnel

$ npm install -g localtunnel

Sau đó chỉ cần sử dụng lệnh sau với port mà mình đang chạy trên local.

$ lt --port 3000

Sau khi chạy lên trên thì bạn nhận được một url bất kỳ như: https://ewrqwervvvv.loca.lt. Nếu bạn muốn customize domain của mình cho cố định thì thực thiện như sau:

$ lt --port 3000 --subdomain anonystick

Thì link domain sẽ là: https://anonystick.loca.lt. ngrok là gì?


Đó là hướng dẫn sử dụng localtunnel. Tiếp theo là một thư viện phổ biến không kém đó là ngrok

ngrok

Ngrok là dịch vụ phổ biến nhất trong số các thư viện trên. Ngrok được xây dựng trong Go, bạn chỉ cần tải xuống một tệp ZIP, giải nén nó và sau đó chạy nó từ dòng lệnh là xong. Để thực hiện bạn chỉ cần chạy lệnh này là xong.

$ ./ngrok http 3000

ngrok là gì?


Tương tự với localtunnel với ngrok cũng sẽ cho một url bất kỳ như https://uoqwieqowk.ngrok.io. Nhưng đối với việc custom domain thì phải trả tiền cho nên anh em suy nghĩ kỹ.

Có thể bạn đã bị missing