Social Sharing Links không thể thiếu cho developers

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Nếu khách hàng của bạn mất thời gian khi phải mở facebook rồi post, xong rồi lại mở reddit rồi post, tiếp theo mở pinterest rồi post. Nó thật phiền phức và mất thời gian. Bạn là một người lập trình và bạn có thể giúp gì?

Ngắn gọn và nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Bạn biết đấy mỗi một social network ra đời đều cung cấp cho người dùng một Social share urls để post cho nhanh và tiện nhất. Sau đây là list api. Xin mời...

<a href="https://facebook.com/sharer/sharer.php?u={yourUrl}">
  Share on Facebook
</a>

<a href="https://twitter.com/intent/tweet/?text={yourText}&url={yourUrl}">
  Share on Twitter
</a>

<a href="https://www.tumblr.com/widgets/share/tool?posttype=link&title={yourTitle}&caption={yourUrl}&content={yourContent}&canonicalUrl={yourUrl}&shareSource=tumblr_share_button">
  Share on Tumblr
</a>

<a href="mailto:?subject={yourSubject}&body={yourContent}">
  Share via email
</a>

<a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={yourUrl}&media={yourMediaUrl}&description={yourDescription}">
  Share on Pinterest
</a>

<a href="https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url={yourUrl}">
  Share on LinkedIn
</a>

<a href="https://reddit.com/submit/?url={yourUrl}&title={yourTitle}">
  Share on Reddit
</a>

<a href="https://www.xing.com/social/share/spi?url={yourUrl}">
  Share on Xing
</a>

<a href="https://api.whatsapp.com/send?text={yourText}">
  Share on Whatsapp
</a>

<a href="https://news.ycombinator.com/submitlink?u={yourLink}&t={yourText}">
  Share on HackerNews
</a>

Một ý tưởng gì cho bạn nếu bạn là một lập trình viên

Tôi cá các bạn nhìn vào là đã ra ý tưởng. Ví dụ tại sao không cung cấp một tool có thể giúp người dùng post một phát là ra hết các mạng xã hội. Ý tưởng hay đấy, giống như một cây cung bắn ra nhiều mũi cùng một lúc. Tôi gợi ý thôi nha. Còn lại tùy bạn.. Các bạn có thể xem DEMO ngay và luôn.

Thanks.

Có thể bạn đã bị missing