Sitemap là gì? tạo sitemap cho website 10 giây

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Thật ra có nhiều anh em cũng không biết đến sitemap là gì? Và cũng không quan tâm, đa số quan tâm đến việc tạo sitemap là những dân SEO. Nhưng biết thêm cũng chả sao cả, để có gì ai nhờ mình thì còn biết mà xử lý.


Sitemap là gì?


Sitemap là một tập tin nhiệm vụ chính là cung cấp tất tần tật thông tin về website. Sitemap trong website có nhiệm vụ rất quan trọng bởi vì Google tìm đến nó để để thu thập dữ liệu trang web của bạn một cách thông minh hơn. 


Sơ đồ trang web cho Google biết những trang và tệp nào bạn cho là quan trọng trong trang web của mình và cũng cung cấp thông tin có giá trị về các tệp này: ví dụ: đối với các trang, thời điểm trang được cập nhật lần cuối, tần suất thay đổi trang và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ thay thế nào của một trang. Muốn tìm hiểu kỹ hơn thì đọc bài viết Cách gửi sitemap cho Google


Cách tạo sitemap cho website


Ở đây là một cách làm sử dụng nodejs. Chứ không phải wordpress, cho nên cần lưu ý là bạn phải biết về nodejs. Trước tiên install package sitemap

~ npm i sitemap --save

Tạo một route trong nodejs với cú pháp sau

sitemap: async (req, res) => {
    const sm = require('sitemap');
    var sitemap = sm.createSitemap({
      hostname: 'http://example.com',
      cacheTime: 600000,    // 600 sec - cache purge period
      urls: [
        { url: '/', changefreq: 'daily', priority: 0.3 },
        { url: '/lien-he', changefreq: 'daily', priority: 0.3 },
        { url: '/gioi-thieu', changefreq: 'daily', priority: 0.3 },
      ]
    })

    sitemap.toXML(function (err, xml) {
      if (err) {
        return res.status(500).end();
      }
      res.header('Content-Type', 'application/xml');
      res.send(xml);
    })
  }

XOng xuôi thì chạy url này: http://http://127.0.0.1/sitemap.xml

xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
<url>
http://example.com/
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>0.3</priority>
</url>
<url>
http://example.com/lien-he
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>0.3</priority>
</url>
<url>
http://example.com/gioi-thieu
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>0.3</priority>
</url>
</urlset>

Có thể bạn đã bị missing