Shopping carts in Redis vì sao và cách triển khai như amazon store

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Giỏ hàng hay Shopping carts là một chức năng mà bất kỳ application thương mại điện tử nào cũng sẽ sử dụng hay nói cách khác là không thể thiếu cho người dùng. Vì sao? và dùng redis như thế nào tất cả sẽ có trong nội dung này.

Vì sao redis lại được chọn làm Shopping carts

Như subtitle "Vì sao redis lại được chọn làm Shopping carts" thường được hỏi trong các cuộc phỏng vấn đặc biệt là vị trí Backend, khó có thể thoát câu hỏi về redis. Nếu như trước kia để triển khai một giỏ hàng thì phương pháp truyền thống là sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ, chẳng hạn như mysql, để tạo bảng giỏ hàng và đưa tất cả thông tin sản phẩm vào giỏ hàng có liên quan vào cơ sở dữ liệu.

CREATE TABLE shopcar ...

Thiết kế như vậy là hoàn toàn không sai cho đến khi người dùng tăng vọt, và trong thực tế sử dụng, do lượng lớn dữ liệu trong giỏ hàng và phải sửa đổi thường xuyên, áp lực lên cơ sở dữ liệu sẽ tăng lên, vì vậy trong quá trình phát triển các dự án chính thức, cơ sở dữ liệu quan hệ thường không được sử dụng trực tiếp để lưu trữ thông tin giỏ hàng.

Chính vì vậy sql không được chọn cho nên nhiều backend sẽ chọn sử dụng NoSQL cụ thể là mongodb để lưu trữ dữ liệu của giỏ hàng. Cũng không sai.

Tuy nhiên, so với việc sử dụng mongodb, một số công ty cũng sử dụng redis để lưu trữ thông tin giỏ hàng, so với hiệu suất của mongodb thì hiệu suất của redis tốt hơn.

Vì vậy nội dung này nói về ý tưởng sử dụng redis để thiết kế giỏ hàng và mô phỏng lại trên amazon store. Xin mời dùng bữa. Hãy nhìn lên, video trên sẽ là của bạn. Link here

Có thể bạn đã bị missing