Regex số điện thoại Việt Nam

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Regex phone number vietnam - Chỉ với một số dòng lệnh sau, chúng ta có thể check number phone Việt Nam một cách chính xác và nhanh chóng.

Regex phone number vietnam js

Nhiều trường hợp phải check data trước khi xử lý dữ liệu như phải check số điện thoại Việt Nam sao cho đúng định dạng, chứ không đang triển khai Thiết kế rest api send OTP qua Phone sử dụng Nodejs như thế nào? như bài này mà không check được thì lãng phí và bị report liền. Anh em yên tâm, sử dụng cú pháp sau là ok

  • Nếu như các bạn muốn check 840988888888 thì như sau:
regexPhoneNumber: phone => {

    const regexPhoneNumber = /(84|0[3|5|7|8|9])+([0-9]{8})\b/g;

    return phone.match(regexPhoneNumber) ? true : false;

}

console.log(regexPhoneNumber('840988888888')) // true
console.log(regexPhoneNumber('84988888888')) // false
console.log(regexPhoneNumber('8409888888881')) // false

Trường hợp trên bao gồm số 0 sau mã quốc gia sms 84. Và [3|5|7|8|9] chính là mã định danh cho các nhà mạng như 03viettel.

Nếu như các bạn muốn check 84988888888 thì như sau, nếu muốn không bao gồm số 0 thì có thể thay /(84[3|5|7|8|9])+([0-9]{8})\b/g; vào câu check như trên.

Hết. Quyết thắng.

Có thể bạn đã bị missing