Quên w3schools đi, học javascript qua 5 dự án đáng giá tỷ đô

Nội dung bài viết

Học JavaScript từ cơ bản đến nâng cao ai cũng muốn, nhưng học ở đâu, bỏ tiền học khoá online. Vô nghĩa, với 5 trang web học JavaScript này khiến bạn thay đổi một cách kinh ngạc. 

Xem thêm: 150 packages nên học Nodejs

Một bài viết dành cho những bạn hỏi: "Anh ơi, em bắt đầu tìm hiểu javascript, vậy học từ đâu". Học từ đây.. Ngắn gọn xúc tích.


30 seconds of code


Dự án này nói về một đoạn code ngắn đáp ứng mọi nhu cầu phát triển của bạn. Đoạn mã này chứa một số đoạn mã được sử dụng thường xuyên và rất cổ điển, rất đáng để học hỏi! 

Họ đã sắp xếp rất khoa học ví dụ các module JavaScript được chia thành như Arrays, Browers, Date, Objects, String... 

Ví dụ: 4 phương pháp mảng JavaScript bạn phải biết 

Array.prototype.map()

const arr = [1, 2, 3];
const double = x => x * 2;
arr.map(double); // [2, 4, 6]

Array.prototype.filter()

const arr = [1, 2, 3];
const isOdd = x => x % 2 === 1;
arr.filter(isOdd); // [1, 3]

Array.prototype.reduce()

const arr = [1, 2, 3];

const sum = (x, y) => x + y;
arr.reduce(sum, 0); // 6

const increment = (x, y) => [...x, x[x.length - 1] + y];
arr.reduce(increment, [0]); // [0, 1, 3, 6]

Array.prototype.find()

const arr = [1, 2, 3];
const isOdd = x => x % 2 === 1;
arr.find(isOdd); // 1

Trong đó họ có giải thích nhiều về cú pháp tất tần tật luôn, quá hữu ích. Ngoài ra muốn tìm hiểu thêm nhiều đoạn mã js kinh điển thì truy cập vào link sau hén. https://github.com/30-seconds/30-seconds-of-code


33 Concepts Every JavaScript


Đây là một dự án thứ 2 trên github "33 Concepts Every JavaScript Developer Should Know". Dự án này được tạo ra để giúp các nhà phát triển nắm vững các khái niệm JavaScript. 

Nó không cần thiết với những kỹ sư cao cấp, nhưng rất cần thiết cho những bạn mới học JavaScript nó có thể được sử dụng như một hướng dẫn trong việc học sau này. Và mỗi chủ đề có các link và video tuyệt vời liên quan, rất thích hợp cho việc học tập . 

https://github.com/leonardomso/33-js-concepts


JavaScript Questions


Để chuẩn bị cho việc bắt đầu học or trước khi đi phỏng vấn thì có lẽ đây là một trong những dự án cung cấp tốt nhất cho bạn để tìm hiểu về những câu hỏi javascript từ cơ bản đến nâng cao. 

Từ đó có thể kiểm tra kiến thức, or làm mới kiến thức. Dưới đây là một trong những câu hỏi:

let a = 3
let b = new Number(3)
let c = 3

console.log(a == b)
console.log(a === b)
console.log(b === c)
  1. A: true false true 
  2. B: false false true 
  3. C: true false false 
  4. D: false true true 


https://github.com/lydiahallie/javascript-questions


JavaScript30


Đây là một dự án của wesbos một lập trình viên làm việc cho Firefox và Chrome. Cho nên không thể bỏ qua những thủ thuật giúp bạn vượt qua thử thách của những dự án nhỏ. Sử dụng JavaScript gốc để hoàn thành 30 dự án trong 30 ngày. Các giải pháp HTML, CSS và javascript được hoàn thiện mỗi ngày. 

https://github.com/wesbos/JavaScript30


clean code javascript


Không cần nói nhiều đây là một trang mà tôi thường xuyên lui tới ở đó họ dặc tả code JS rất tuyệt vời. Ví dụ: Khai báo tên hàm thông tin User

//Xấu
getUserInfo(); 
getClientData(); 
getCustomerRecord();

Tốt

getUser();

https://github.com/ryanmcdermott/clean-code-javascript

Có thể bạn đã bị missing