Phỏng vấn: Sự khác nhau giữa Shallow copying và Deep copying trong object javascript.

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Shallow copying vs Deep copying in Object javascript. Nghe tiêu đề thôi cũng gây war rồi. Nhưng mới đây, trong vụ phỏng vấn dev js thì có hỏi câu hỏi copy object javascript này, dù kết quả có tiến bộ hơn những đợt phỏng vấn cách đây vài tháng nhưng đa số các bạn hiểu về câu hỏi này nhưng vẫn trả lời chưa rõ hoặc không giải thích được.

Tôi đoán nguyên nhân là có thể không hiểu sâu vấn đề đó, hoặc có xử lý qua rồi nhưng không save lại để hiểu code đó chạy làm gì? Vậy cho nên, dù chủ đề copy object trong javascript cũng được giải thích nhiều trên các blog lập trình, nhưng chúng ta cũng nên nói qua và rõ hơn một chút về vấn đề này.

Đầu tiên chúng ta nói đến có bao nhiêu cách copy một object trong javascript hay object assign array, phần này chúng ta chưa nói đến khái niệm shallow copy và deep copy ở đây. Thực tế, chúng ta thấy copy object diễn ra hằng ngày, diến ra với mỗi một project, với một lập trình viên chứ không riêng gì một deverloper javascript (devjs). 


Tips: Những bài viết về skill javascript mọi devjs phải biết 


Nó thật sự đơn giản với những bạn nào đã từng trải qua và xử lý nó. Nhưng với những bạn chưa biết hoặc chưa từng nghe đến khái niệm này thì quả là một vấn đề khó và mông lung. Cho nên bài viết này chúng ta nên chia sẻ một cách dễ hiểu và tường minh hơn, để cho những bạn thuộc trường hợp trên hiểu rõ hơn. Thôi, vào chủ để chính cho nhanh. OK.

Bài tiếp theo: Làm thế nào để deep copy object array in javascript 

Có 3 cách copy object trong javascript

Đương nhiên là nhiều cách chứ không riêng gì 3 cách chuẩn bị nói dưới đây, nhưng đây là những cách phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất nên chúng ta mới đề cập ở đây. Bạn nào biết thêm cách nào phổ biến nữa thì comment dưới bài viết này.

# Cách 1: Object.assign method - object.assign trong javascript

Sử dụng method Object.assign() copy object :

const obj = {a:1,b:2,c:3};

const clone = Object.assign({},obj);

console.log(clone); // {a:1,b:2,c:3};

Tips: Object assign() là gì? Khi nào sử dụng Object assign()?

# Cách 2: Spread Operator Es6 - copy object javascript spread

const obj = {a:1,b:2,c:3};

const clone = {...obj};

console.log(clone); // {a:1,b:2,c:3};

Tips: Những sai lầm khi sử dụng Spread operator trong ES6 

# Cách 3: Sử dụng JSON.parse() và JSON.stringify()

const obj = {a:1,b:2,c:{d:3}};

const clone = JSON.parse(JSON.stringify(obj));

console.log(clone); // {a:1,b:2,c:3};

Notes: Trong 3 cách copy object trên thì 2 trong số đó là thuộc shallow copy, đó là Object.assign(), và Spread Operator. Còn deep Copy chính là cách thứ 3 - Sử dụng JSON.parse() và JSON.stringify().Và tại sao lại nói như vậy chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu sự khác nhau giữa shallow copy và deep copy trong javascript.

Shallow copying và Deep copying 

Tips: Series về es6 bao gồm callback, async - await function

Shallow copying nhiệm vụ của nó chỉ copy những giá trị nông (theo như trả lời phỏng vấn) nghĩa là nó chỉ sao chép các giá trị đối tượng bình thường nhưng các giá trị lồng nhau vẫn sử dụng reference đến một đối tượng ban đầu.

Notes: reference type trong javascript tổng thể có 3 loại: Array, function và object. Chúng ta cùng nhau xem một ví dụ shallow copy object js khi sử dụng spread operator

Ví dụ:

const obj = {a:1,b:2,c:{d:3}};
const shallowClone = {...obj};
obj.c.d = 34; // chúng ta thay đổi giá trị d của object gốc
console.log(obj); // kết quả cho chúng ta thấy {a:1,b:2,c:{d:34}} 
console.log(shallowClone); // nhưng object mà chúng ta clone ra cũng bị thay đổi theo {a:1,b:2,c:{d:34}}

Qua ví dụ chúng ta thấy: Chúng ta thay đổi giá trị d của object gốc d = 34, nhưng object mà chúng ta clone ra cũng bị thay đổi theo {a:1,b:2,c:{d:34}}, chuyện quái gì vậy?
 Đơn giản đó là nó vẫn giữ những giá trị reference của object gốc là obj. Giờ các bạn hiểu hơn rồi

Giờ chúng ta qua deep copy. Nếu bạn hiểu shallow copy rồi thì deep copy đơn giản là cũng giống như clone shallow nhưng các giá trị reference trong object gốc không thay trong object clone.

Ví dụ về deep clone sử dụng sử dụng JSON.parse() và JSON.stringify()

const obj = {a:1,b:2,c:{d:3}};
const deepClone = JSON.parse(JSON.stringify(obj));
console.log(deepClone); // {a:1,b:2,c:3};

Bây giờ chúng ta cũng tương tự làm như các trên update d = 34, thì chuyện gì xảy ra, xem tiếp

obj.c.d = 34;
console.log(obj); // {a:1,b:2,c:{d:34}}
console.log(deepClone); // {a:1,b:2,c:{d:3}}

Ta thấy, khi update d = 34 thì object gốc đã thay đổi nhưng object clone thì không bởi vì nó không phải là reference type của object gốc nữa rồi.

OK, Xong việc giải thích trên bài này giúp các bạn hình dung ra sự khác biệt giữa shallow và deep copy nhưng bạn hãy copy code và chạy trên nodejs or console browser để thấy cụ thể và hiểu hơn, điều đó chắc chắn hơn nhiều.

Sự hạn chế khi dùng deep copy trong JSON


Thêm một chi tiết nữa đó là một nhược điểm khi sử dụng deep copy JSON.parse() và JSON.stringify() đó là đôi khi bị miss những tham số của bạn, nêu tham số đó bạn gán underfined hoặc NaN...


Ví dụ: 
JSON.parse(
 JSON.stringify({
  a: new Date(),
  b: NaN,
  c: new Function(),
  d: undefined,
  e: function() {},
  f: Number,
  g: false,
  h: Infinity
 })
)

Thử test trên console của chrome xem sao:

Shallow copying và Deep copying in javascript

Các bạn thấy đấy một số params đã mất đi không một lời từ biệt, chính vì vậy hãy cẩn thận những gì javascript mang lại cho chúng ta. Điều đó không đùa được với một dev js chuyên nghiệp.

Tips: 
Series về es6 bao gồm callback, async - await function 

Bài tiếp theo: Làm thế nào để deep copy object array in javascript 
Thanks for reading!

Có thể bạn đã bị missing