Phân quyền trong nodejs expressjs qua ví dụ cụ thể (KÈM SOURCE CODE)

Nội dung bài viết

Role permission NodeJS - Phân quyền trong nodejs là một chức năng cần phải có trong bất kỳ ứng dụng nào kể cả reddit hay một hệ thống dù là nhỏ nhất. Nhiều hệ thống đã triển khai phân quyền này rồi, và dự định tôi cũng muốn trình bày một bài viết về cách làm này. 


Và hôm nay vô tình hệ thống youtube đề xuất một video nói về "How To Manage User Roles In Node.js" của "Web Dev Simplified" một kênh mà tôi thường theo dõi. Nó thật sự tường minh và dễ hiểu cho bất kỳ bạn nào mới học và đang học về Node.js. Có lẽ tôi sẽ từ bỏ ý định này bời vì bài viết của họ quá tốt và đủ để cho các bạn khám phá rồi.


Phân quyền trong nodejs


Đây là video mà bạn nên xem chậm lại, bời vì nhìn qua tôi cũng cảm thấy video này sẽ giúp bạn không những nắm được cách triển khai hệ thống phân quyền trong Node.js mà còn giúp bạn xây dựng một cấu trúc project Nodejs một cách chặt chẽ và khoa học. Chưa hết, bạn còn có thể học được cách viết middleware trong Node.js một cách thanh lịch. Ngoài ra, có thể bạn chưa biết về Client Rest được install trong VsCode luôn đấy. Nhưng ở tipjs này chúng tôi có nhiều bài viết về Node.js chuyên sâu cũng như người mới. Cũng hữu ích nếu bạn cần học Node.js


Ngoài những thứ trên bạn học được thì video này sẽ có 3 nội dung chính đó là: 


  • - Cách xử lý xác thực người dùng trong Node.js 
  • - Cách tạo quyền người dùng linh hoạt trong Node.js 
  • - Cách quản lý các routes trong Node.js


Xong rồi giờ hay xem thôi. NHỚ LÀ XEM CHẦM CHẬM.


 


Role permission NodeJS - Source CODE


Khi xem xong bạn nên clone source về và chạy lại một lần nữa, nếu được hãy viết riêng cho bản thân mình một ứng dụng nho nhỏ. 


Starting GitHub Code: https://github.com/WebDevSimplified/nodejs-user-permissions/tree/master/before 

Ending GitHub Code: https://github.com/WebDevSimplified/nodejs-user-permissions/tree/master/after

Có thể bạn đã bị missing