Những tính năng JavaScript hiện đại nên sử dụng hàng ngày, để giải quyết tốt(P1).

Nội dung bài viết


Có thể những chức năng dưới đây có nhiều bạn đã biết và có nhiều bạn chưa biết nhưng chắc chắn rằng một Dev javascript không thể nào không sử dụng những chức năng này một lần trong đời.
Dưới đây là các ví dụ mà tôi thấy trong thực tế có rất nhiều trường hợp gặp phải. Bắt đầu thôi


Ví dụ đầu tiên:

Những tính năng JavaScript hiện đại nên sử dụng hàng ngày, để giải quyết tốt.
Trong trường hợp này, console.log sẽ luôn luôn là 5. Điều này là do 'for loop' không chờ đợi cuộc gọi api kết thúc và khi phản hồi đầu tiên quay lại, vòng lặp đã kết thúc. Bạn cũng có thể thấy điều đó trên hình ảnh ở trên.


Và để fix chúng có nhiều cách nhưng tôi sử dụng (IIFE), một trong những sửa lỗi có thể cho điều này là tạo ra một đóng cửa cho mỗi vòng lặp để chúng ta  có thể giữ chỉ số của vòng lặp cho mỗi cuộc gọi api. 

Chúng ta có thể sử dụng biểu thức hàm được gọi ngay lập tức (IIFE),  mà chúng ta sẽ chuyển chỉ mục của mình.

 Đây là một hàm sẽ tự gọi và chạy ngay lập tức. Bạn có thể xem hình ảnh bên dưới.

Những tính năng JavaScript hiện đại nên sử dụng hàng ngày, để giải quyết tốt

Không biết các dev nghĩ sao chứ tôi thấy cách này cũng ok, nhưng từ khi let ra đời tôi đã thấy có sự khác biệt, và đây là sự khác biêt.
May mắn thay, với 'let' chúng ta không cần phải làm điều đó.
Chúng ta chỉ có thể khai báo 'i' trong vòng lặp với từ khóa 'let' thay vì 'var' và điều này sẽ sửa nó cho chúng ta. hính ảnh bên dưới.

Những tính năng JavaScript hiện đại nên sử dụng hàng ngày, để giải quyết tốt

Ở phần 2 tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hiểu thêm về Map() trong JS : Những tính năng hữu ích trong javascript dành cho người mới bắt đầu phần 2 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Có thể bạn đã bị miss