Mongodb create database and user terminal

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

How to mongodb create database and user command line. Như tiêu đề bài viết, tôi sẽ show cho các bạn về cách create mongodb and user sử dụng command line. what’s mongodb? Thì tôi hy vọng các bạn đã đọc bài trước rồi thì đã hiểu MongoDB được công nhận là cơ sở dữ liệu hàng đầu của NoQuery.

How to install mongodb Ubuntu.

Nếu bạn nào chưa biết cách install mongodb thì các bạn bỏ ra ít phút để đọc qua bài viết này, tôi cá là nó rất có ích cho các bạn rất nhiều. Xem bài viết: “Install Mongodb Ubuntu”

Mongodb create database

Đầu tiên để cho các bạn dễ hình dung thì tôi lướt qua một chút về Mongodb. Mongodb là một database chứa nhiều collections. Và mỗi collection đều chứa nhiều documents. Documents chứa (key-value). Mở terminal lên và bắt đầu. Giả sử bạn đã install mongodb Ubuntu. Để tạo một new database thì đầu tiên phải sử dụng câu lệnh:

> use anonystick 

Check db chạy hiện tại :

> db
anonystick

TIPS: xem bài viết: 'Install Mongodb Ubuntu'

Mongodb show databases

Tuy nhiên các bạn chú ý rằng khi list ra tất cả db trong mongodb thì, db vừa tạo là anonystick là không có.

> show dbs
local    0.000GB
test     0.000GB

Đừng lo lắng, new database là anonystick chỉ hiện thị khi bạn insert một record nào đó vào db mình mới tạo.

> db.anonystick.insert({ nameBlog: “Tips javascript” })

Kiểm tra lại xem đã insert thành công hay chưa?

> db.anonystick.find()
{ "_id" : ObjectId("5bd189d710b0277d46cf45gg6”), "nameBlog" : "Tips javascript" }
> show dbs
anonystick 0.000GB
local    0.000GB
test     0.000GB

Mongodb create user

Sau khi chúng ta mongo create db thành công thì đến giai đoạn set quyền cho user truy cập vào DB. Ta có thể tạo một new_user vào db anonystick có readWrite trên db này thì câu lệnh như sau:

> db.createUser( 
 {
  user: "new_user",
  pwd: "some_password",
  roles: [ { role: "readWrite", db: "anonystick" } ]
 }
)

Mongodb drop collection

Nếu muốn xoá một database nào đó thì có vẻ như dễ dàng hơn, sử dụng cú pháp.

> db.dropDatabase()
{ "dropped" : "anonystick", "ok" : 1 }

Lời kết.

Như vậy là trong bài viết này, bạn có thể tạo cho mình một database mongodb using terminal một cách nhanh gọn và dễ hiểu. Trong bài tiếp theo tôi sẽ show tiếp về cách nodejs connect to mongodb. Mời các bạn đón đọc.

Thanks for reading!!

Có thể bạn đã bị missing