Mẹo Javascript tính thời gian đọc một bài báo

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Ai mà hay đọc medium.com hay dev.to thì thấy mỗi bài viết của họ để số phút đọc của bài viết. ý tưởng này cũng hay, nhìn vào là biết á bài này nhiều quá. Thôi bỏ. Vậy việc thực hiện thế nào? Xem hình dưới hình dung :


Calculate Reading Time - JavaScript


Thật ra nó đơn giản hơn cha của đơn giản nữa. Nó như bài toán lớp 2 vậy. Mỗi giờ đi được 1km vậy 5 giờ thì đi được bao nhiêu km? Thay vì bài toán đó thì, đặt lại câu hỏi. Một phút đọc được 200 từ thì 1000 từ đọc bao nhiêu phút? Đương nhiên là 5 phút. Từ đó tính ra thôi. 


Ví dụ javascript triển khai nhanh:

function readingTime() {
  const text = document.getElementById("article").innerText;
  const wpm = 200;
  const words = text.trim().split(/\s+/).length;
  const time = Math.ceil(words / wpm);
  document.getElementById("time").innerText = time;
}
readingTime();

Hãy xem readingTime() thực hiện như thế nào? 


text: Lấy nội dung bài viết 

wpm: Trung bình mỗi phút đọc bao nhiêu từ (words per minute) 

words: Tính toán bài viết có bao nhiều từ khi đã cắt khoảng trắng ra 

time: Tính thời gian đọc, với số nguyên gần nhất. 


Xem demo Here: https://output.jsbin.com/yoseyegizo 

Chào thân ái!!!

Có thể bạn đã bị missing