Kiểm tra object rỗng JavaScript với 6 cách

Nội dung bài viết

Check object empty js. Một bài viết trình bày 6 cách để kiểm tra object rỗng trong JavaScript dành cho những bạn mới tập làm quen lập trình với JavaScript thông qua object. Ở bài viết này thì bạn sẽ được giới thiệu về object trong JavaScript thông qua những cách làm sử dụng es5 và es6.


Object trong javascript


Về cơ bản là object trong javascript là một tập hợp các key-value. Mỗi cặp key/value đều được gọi là property. Object trong javascript được sử dụng rộng rãi trong mỗi ứng dụng, thậm chí trong database. Chính vì vậy object trong js được ưu ái và được hỗ trợ nhiều method. Nếu bạn là người mới học lập trình javascript thì nên tìm hiểu thêm về Object Methods trong JavaScript đó là tất cả những gì một developer cần phải biết. Trong tips javascript chúng tôi đã có nhiều bài viết về object trong javascript, bạn có thể dành thời gian 5 phút là có thể up level về object.


Kiểm tra object rỗng JavaScript


Đây là một tình huống thường xuyên gặp trong lập trình nhất là những bạn mới học lập trình javascript. Và ở đây chúng ta sẽ sử dụng es5 và ES6 để check object empty js. 

# 1 - Kiểm tra object rỗng javascript với es5

const a = {}

function isEmptyObject(obj){
  return JSON.stringify(obj) === '{}';
}
//output: 
console.log(isEmptyObject(a)) //true;

# 2 - Kiểm tra object rỗng javascript

const a = {}

function isEmpty(obj) {
  for(var key in obj) {
    if(obj.hasOwnProperty(key))
      return false;
  }
  return true;
}
//output: 
console.log(isEmpty(a)) //true;

# 3 - Kiểm tra object rỗng trong javascript

const a = {}

console.log(Object.getOwnPropertyNames(a).length === 0); // true;

# 4 - Kiểm tra object rỗng javascript với object.keys()

const a = {}

console.log(Object.keys(a).length === 0);// true

# 5 - Kiểm tra object rỗng javascript với es6 object.values()

const a = {}

console.log(Object.values(a).length === 0); //true

# 6 - Kiểm tra object rỗng javascript trong es6 object.values()

const a = {}

console.log(Object.entries(a).length === 0); //true;

Một bài viết đơn giản nhưng có thể giúp được những bạn mới học lập trình javascript. Ở đây có nhiều tips and tricks javascript bạn có thể dạo qua.

Có thể bạn đã bị missing