Install rabbitmq docker macOS

Nội dung bài viết

Install rabbitmq docker - Để hoàn thiện phần demo rabbitmq vs Node.js thì đây là một bài hướng dẫn làm thế nào để cài đặt rabbitmq trên docker CE. Sau khi tôi giới thiệu 2 bài viết giới thiệu quy trình đặt hàng trên một hệ thống thương mại lớn thì tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn một ví dụ nho nhỏ sử dụng rabbitmq và Node.js.


 Nhưng trước hết thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt rabbitmq với docker CE. Nếu bạn muốn tìm hiểu quy trình của một hệ thống lớn về đặt hàng bao gồm sendEmail, tích điểm, Thêm Xu thì có thể tham khảo tại đây: 


Phần 1: Hệ thống tăng đột biến về đơn hàng, tôi suýt mất việc 

Phần 2: Sau khi cải thiện quy trình đặt hàng nhờ công nghệ này, tôi đã tăng lương.


Install rabbitmq docker


Đầu tiên các bạn cũng nên tìm hiểu qua những cách Install ở trang chủ chính thức của rabbitmq.  Để chắc chắn là bạn muốn cài đặt rabbitmq trên macOS thì bạn nên chạy lệnh sau:


AnonyStick$ docker run -p 15672:15672 -p 5672:5672 --name rabbitmq rabbitmq:management


-p {localhost port}:{container port}: port trên localhost 

--name {name}: gán tên cho vùng chứa trong Docker Sau đó bạn check trên browser của bạn với url sau: http://localhost:15672 Tất nhiên là login: guest và pass: guest. Nếu bạn muốn dùng nó chỉ cần Ctrl+C là ok. Nhưng nếu bạn muốn chạy chế độ daemon thì thêm options -d nữa là ok. Ví dụ:


AnonyStick$ docker run -d -p 15672:15672 -p 5672:5672 --name rabbitmq rabbitmq:management


Và có thể bạn gặp lỗi này: Như hình ảnh dưới đây: 

Or xem text: 


docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/rabbitmq" is already in use by container "3e9b21e7d0b853966fcd94d93743b116be1faea25080d8220295e65f2a76ada8". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name. See 'docker run --help'.


The container name "/rabbitmq" is already in use by container


Nếu bạn gặp lỗi này thì chỉ cần xoá nó đi và làm lại như trên. Câu lệnh xoá:


AnonyStick$ docker container rm rabbitmq


Vậy là bài này giúp bạn cài đặt rabbitmq trước khi chúng ta đi vào bài viết "ứng dụng rabbitmq với node.js". Nhớ đọc hai phần trước để hiểu về câu chuyện. 


Phần 1: Hệ thống tăng đột biến về đơn hàng, tôi suýt mất việc

Phần 2: Sau khi cải thiện quy trình đặt hàng nhờ công nghệ này, tôi đã tăng lương.Có thể bạn đã bị missing