How to convert object to array javascript

Nội dung bài viết

Convert object to array javascript - Một câu hỏi tuy đơn giản nhưng đây là một câu hỏi với số lượng search trên google tại Việt Nam lên đến gần 300 lượt mỗi tháng. Điều đó có nghĩa là nhu cầu sử dụng array trong javascript rất nhiều. Vì thế, tipjs sẽ giới thiệu một số cách chuyển từ object sang array javascript.


Vì sao lại "Convert object to array javascript". Chắc tipjs nghĩ đến đó là Array được sử dụng nhiều hơn object. Nhưng cũng có thể ngoài sử dụng nhiều hơn thì Array cung cấp nhiều method hơn object thì phải. Ngoảnh lại thời gian lập trình của tipjs thì có lẽ điều này đúng. Nếu bạn đang băn khoăn về những method của Array thì bạn có thể ghé qua bài viết về "10 method array cần biết trong javascript đối với bất kỳ developer javascript".


Ngước nhìn lại thời gian khi xa xưa nếu như chứa có ES6 hay còn gọi ES2017 thì có thể chúng ta sử dụng convert object to array trong javascript như thế này:


ES5 - Convert object to array javascript


Một cách dễ dàng để đạt được thời xa xưa =]]. Nhưng điều này làm cho mỗi developer js có thể chán nản và buông xuôi để mặc chúng.


var numbers = {
 one: 1,
 two: 2,
};

var keys = [];

for (var number in numbers) {
 if (numbers.hasOwnProperty(number)) {
  keys.push(number);
 }
}

keys; // [ 'one', 'two' ]

Kể từ khi ES6 đã giới thiệu nhiều "Object Methods trong JavaScript". Thì những devjs như chúng ta cuối cùng cũng đã thoát khỏi cảnh đầy ải như khi sử dụng ES5.


ES6 - Object.keys


Object.keys() là một method dùng để tạo ra một Array với tất cả key của một Object. Và theo kinh nghiệm của tipjs thì có lẽ đây là một method rất hay. Vì tipjs đã sử dụng rất nhiều.


// Initialize an object
const employees = {
  boss: 'Michael',
  secretary: 'Pam',
  sales: 'Jim',
  accountant: 'Oscar'
};

// Get the keys of the object
const keys = Object.keys(employees);

console.log(keys);

Output
["boss", "secretary", "sales", "accountant"]

Ngoài ra còn thêm hai cách đó là Object.values()Object.entries() mà tôi đã viết trong bài "Object Methods trong JavaScript". Bạn có thể xem tiếp tại bài post đó.


Kết luận


Bài viết có lẽ ngắn nhất của của Tips javascript, nhưng hy vọng cũng giúp các bạn hiểu rõ hơn về việc sử dụng object, và array. Nào bây giờ, hãy quay lại code của các bạn là sử dụng chúng thôi nào. Đừng lăn tăn và suy nghĩ về điều đó nữa nhé.

Có thể bạn đã bị missing