Học javascript và những nguyên tắc chung cho mọi level

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Học javascript cơ bản hay nâng cao. Hay bạn là người mới học lập trình hay là lâu năm rồi thì cũng phải hiểu trong bất cứ ngành nghề gì thì cũng có những nguyên tắc nhất định cần phải nắm và học một cách thành thạo. Nếu không bạn biết đấy, quy luật đào thải sẽ cuốn đi những người không nắm được những nguyên tắc trong nghề lập trình viên. Nếu là bạn thì bạn sẽ nghĩ về những nguyên tắc đó như thế nào? 

Học javascript và những nguyên tắc chung cho mọi level


Trong bài viết tips javascript sẽ tập hợp những nguyên tắc sau đây và có thể chia nhỏ ra nhiều phần: 1 - Nguyên tắc đặt tên trong lập trình 

2 - Kỹ năng xử lý chuỗi trong Javascript 

3 - Kỹ năng làm việc với Array trong Javascript 

4 - Kỹ năng làm việc với Object trong Javascript 

5 - Kỹ năng làm việc với Function trong Javascript 

6 - Kỹ năng làm việc với Module trong Javascript 

7 - Kỹ năng làm việc với Loop trong Javascript 

8 - Kỹ năng làm việc với Callback trong Javascript

9 - Kỹ năng làm việc với Promise trong Javascript 

10 - Kỹ năng làm việc với Async-await trong Javascript 

11 - Còn nhiều nữa...


Javascript cho người mới bắt đầu và những nguyên tắc cơ bản


Đầu tiên sẽ có một số bạn sẽ nói rằng, èo cần gì nguyên tắc, miễn là code chạy được và khách hàng đưa tiền là OK. Hoặc, vẫn có những bạn sẽ chống chế rằng, "Ôi dèo, có bao nhiêu nguyên tắc làm sao mà học được". Thêm một ý kiến nữa đó là "Mỗi người, mỗi công ty có một quy tắc.". Bạn có thuộc những trường hợp này không, thì điều đó không quan trọng. Bởi vì, cho dù bạn có thuộc hay không thì cũng nên xem qua những nguyên tắc học javascript cơ bản này. Đó là một lời khuyên chân thành đấy. 


Nếu một lập trình viên kinh qua nhiều công ty rồi thì sẽ cảm được vấn đề này đó là mỗi cá nhân hay một team thậm chí là một công ty thì có những cách khác nhau về code, và có thể cùng một môi trường nhưng lại nhiều giai đoạn khác nhau về nguyên tắc lập trình. Do đó chúng tôi vẫn muốn đề xuất một số nguyên tắc liên quan đến lập trình, và hy vọng sẽ chuẩn hoá trong tương lai cho các bạn muốn học lập trình từ đầu. Giống như muốn chỉ có một browser duy nhất khỏi code cho mệt :D. Bây giờ nhiệm vụ của bạn chỉ cần tập trung để đọc hết những nguyên tắc này. 


À khoan còn một mấu chốt nữa đó là khi bạn rời bỏ công ty thì code của bạn để lại để cho mọi người hiểu rằng đó là tài sản, chứ đừng code làm sao khi bạn ra đi thì, họ lại xây dựng lại mới. Trường hợp đó rất nhiều và thường xuyên xảy ra trong công ty. Có nhiều lý do lắm...


Nguyên tắc đặt tên trong lập trình


Đặt tên thông thường thông qua ý nghĩa của biến ví dụ như

let nameBlog = 'anonystick.com';

Khi tên ở dạng số nhiều, bạn phải cần thêm s dạng như học tiếng anh vậy đó. Ví dụ: tôi muốn khai báo một mảng để thể hiện tên của nhiều người thì sẽ khai báo thế này.

let names = new Array();

Mỗi hằng số cần được đặt tên, điều này có lợi cho người khác để hiểu ý nghĩa của việc làm của bạn, và sâu hơn nữa là công việc bảo trì.

// good

const COL_NUM = 10

let row = Math.ceil(num / COL_NUM)// bad

let row = Math.ceil(num / 10)

Thêm nữa đó là việc đặt tên cần phải có ngữ nghĩa, nếu hàm được đặt tên, bạn có thể sử dụng tiền tố động từ và có thể xác định liệu một hành động có thể được thực hiện giống như ví dụ dưới đây:

//mô tả một function

function canRead(){

return true;

}

// get name

function getName{

return this.name

}

Ok như vậy là bạn cũng hình dung ra công việc đặt tên rất quan trọng cho việc lập trình, cho mình và cho những thế hệ sau nữa khi mà mình ra đi. Chứ bọn nó vô rồi tìm thấy tùm lum nó lại chửi thề cho nữa thì khổ. 


Nguyên tắc xử lý chuỗi trong Javascript


Để phần sau nói tiếp, giờ code đã bị dí rồi.... ở phẩn đầu tiên này thì để cho các bạn làm quen về series này thôi. Sau mới hay dần dần...Nhớ theo dõi về series :


1 - Nguyên tắc đặt tên trong lập trình 

2 - Kỹ năng xử lý chuỗi trong Javascript 

3 - Kỹ năng làm việc với Array trong Javascript 

4 - Kỹ năng làm việc với Object trong Javascript 

5 - Kỹ năng làm việc với Function trong Javascript 

6 - Kỹ năng làm việc với Module trong Javascript 

7 - Kỹ năng làm việc với Loop trong Javascript 

8 - Kỹ năng làm việc với Callback trong Javascript

9 - Kỹ năng làm việc với Promise trong Javascript 

10 - Kỹ năng làm việc với Async-await trong Javascript 

11 - Còn nhiều nữa...

Có thể bạn đã bị missing