ES2023 hay ES14 đã có rồi, học nhanh thôi nào anh em

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

ES6 được đề xuất vào năm 2015. Theo logic này thì , ES2023 hay ECMAScript 2023 nên được gọi là ES14 cho nó chuẩn. Tháng 6 năm 2023 sẽ chính thức phát hành những tính năng mà đáng ra nó phải cho ra lâu rồi mới đúng.

Dựa trên danh sách các đề xuất đã hoàn thành thì chúng ta sẽ xem qua những tính năng chuẩn bị để mà sử dụng ECMAScript 2023

Các anh chị cũng có thể đọc những tài liệu mà tôi đã gắn link, nhưng thật sự để mà hay xài thì những tính năng sau đây, theo tôi thì các anh chị có thể tìm hiểu là được rồi chứ không cần phải học nhiều đâu. Không nhất thiết để học tất cả những tính năng mà họ cung cấp. Zô ha..

Ngoài ra tôi nói nè, link ở đây là tổng hợp hết các tính năng học javascript từ 2015 đến nay. Nếu muốn cứ click vào mà học hen.

ECMAScript 2023 những tính năng nên học

Đầu tiên có những chức năng rất là bức xúc không những tôi mà có nhiều đại ca ở đây chẳng hạn như mấy ví dụ dưới đây. Nhiều khi tôi muốn sử dụng sort để làm một việc gì đó như sau:

const array = [3, 2, 1];
const sortedArray = array.sort();
console.log(sortedArray);
console.log(array);

Thì đáng ra thì thằng cũ array không nên thay đổi mới đúng, cuối cùng nó lại đổi theo cái mới, ngất ngất thật chứ. Kết quả như sau:

sortedArray --> [1, 2, 3]
array --> [1, 2, 3]

Tôi biết không phải chỉ mỗi cái thằng sort() này đâu mà có nhiều thằng nữa, để tôi điểm mặt mấy thằng như là reverse(), sort(), splice(). Đó mấy thằng này đó. Điên thật chứ.

Nhưng giờ đây ok rồi, ES14 hay còn gọi là ECMAScript 2023 đã biết lắng nghe mấy đề nghị của các đại ca rồi cho nên giờ anh em á, cứ mái thoải. Sửa lại như sau là ok..

const array = [3, 2, 1];
const sortedArray = array.toSorted();
console.log(sortedArray);
console.log(array);

Thay cái thằng sort() bằng thằng toSorted() là ok hén. Xem kết quả như sau..

sortedArray --> [1, 2, 3]
array --> [3, 2, 1]

Đó, ngon chưa... Cứ như vậy thôi, tôi bổ sung thêm mấy cái lợi hại thêm nữa... Các anh chị cứ thử.. Chú ý thằng with() đôi khi lại ngon.

const array = [1, 2, 3, 4];
const reversed = array.toReversed();

console.log(array);
// [ 1, 2, 3, 4 ]

console.log(reversed);
// [ 4, 3, 2, 1 ]
const array = [1, 3, 2, 4];
const sorted = array.toSorted();

console.log(array);
// [ 1, 3, 2, 4 ]

console.log(sorted);
// [ 1, 2, 3, 4 ]
const array = [1, 4];
const spliced = array.toSpliced(1, 0, 2, 3);

console.log(array);
// [ 1, 4 ]

console.log(spliced);
// [ 1, 2, 3, 4 ]
const array = [1, 2, 2, 4];
const withThree = array.with(2, 3);

console.log(array);
// [ 1, 2, 2, 4 ]

console.log(withThree);
// [ 1, 2, 3, 4 ]

Chúc anh chị học zui zẻ...

Có thể bạn đã bị missing