Đề xuất Object.hasOwn() thay thế cho Object.prototype.hasOwnProperty()

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Một trong những đề xuất mới ở giai đoạn 3 TC39 thú vị là Object.has hoặc Object.hasOwn. Điều này sẽ cung cấp cho các nhà phát triển một cách viết tắt thuận tiện... Như sau:

Object.hasOwn()

Thay vì trước kia chúng ta check thuộc tính có trong Object hay không thì:

let hasOwn = (obj, prop) => Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, prop);

if (hasOwn(object, "foo")) {
  console.log("has property foo");
}

Thay vào đó chúng ta thể được viết là:

if (Object.hasOwn(object, "foo")) {
  console.log("has property foo")
}

Điều này rất tiện lợi cho mỗi DEV chứ không riêng gì tôi. CHú ý đề xuất này đang ở Stage 3

Có thể bạn đã bị missing