Danh sách đầy đủ về GIT và Các lệnh Git thường được sử dụng

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Git hiện là công cụ kiểm soát phiên bản phổ biến nhất và điều quan trọng đối với các lập trình viên là bắt buộc phải thành thạo các lệnh Git. Đây là những thao tác có tần suất sử dụng nhiều nhất cho nên tôi tổng hợp lại cho các Anh Chị.

Tất nhiên những lệnh thường dùng thì đa số là những lệnh cơ bản thường được sử dụng với các level. Nếu bạn muốn thực sự làm chủ các lệnh cao cấp hơn thì tôi khuyên bạn nên xem về những chủ đề như:

Và đây là những lệnh bạn nên biết...

Lệnh Git thường dùng

Sau đây là một số lệnh Git thường được sử dụng và giải thích chi tiết về chúng:

 1. git init

  Nhiệm vụ: Khởi tạo repo lưu trữ Git trong dự án.

Nghĩa là: Thực thi lệnh trong thư mục dự án git init có nhiệm vụ sẽ tạo một thư mục con trong thư mục .gitđể lưu trữ siêu dữ liệu và các đối tượng của repo.

 1. git clone

  Nhiệm vụ: Sao chép repo từ xa (remote) về repo cục bộ (local).

  Nghĩa là: Việc thực thi git clone <remote_repo>lệnh sẽ sao chép repo từ xa được chỉ định về cục bộ và tạo một thư mục có cùng tên với repo.

 2. git add

  Nhiệm vụ: Thêm tập tin vào khu vực chuẩn bị repo.

  Nghĩa là: Việc thực thi git add <file>lệnh sẽ thêm tệp được chỉ định vào khu vực tổ chức Git và chuẩn bị gửi đến repo.

 3. git commit

  Nhiệm vụ: Gửi các file trong khu vực tổ chức (code) về repo.

  Nghĩa là: Việc thực thi git commit -m "<commit_message>"lệnh sẽ gửi các tập tin trong khu vực tổ chức đến kho và thêm lời nhắn cho việc này cụ thể là cái này có nhiệm vụ gì?

 4. git push

  Nhiệm vụ: Đẩy các thay đổi từ kho cục bộ (local) sang kho từ xa (remote)

  Nghĩa là: Việc thực thi git push <remote_repo> <branch>lệnh sẽ đẩy các thay đổi trong kho cục bộ đến kho và chi nhánh từ xa được chỉ định.

 5. git pull

  Nhiệm vụ: Kéo các thay đổi từ kho ở xa về kho cục bộ.

  Nghĩa là: Việc thực thi git pull <remote_repo> <branch>lệnh sẽ kéo các thay đổi trong kho và nhánh từ xa được chỉ định về kho cục bộ.

 6. git status

  Nhiệm vụ: Xem trạng thái khu vực tổ chức code hiện tại.

  Nghĩa là: Thực hiện git statuslệnh sẽ hiển thị những tập tin nào trong khu vực hiện tại đã được sửa đổi hoặc thêm vào khu vực tổ chức.

 7. git log

  Nhiệm vụ: Xem lịch sử các lệnh GIT.

  Nghĩa là: Thực hiện git loglệnh sẽ hiển thị toàn bộ lịch sử gửi trong kho hiện tại, bao gồm ai thực hiện, thời gian, thông tin gửi của mỗi lần gửi...

 8. git branch

  Nhiệm vụ: Tạo, xem hoặc xóa các nhánh.

  Nghĩa là: Thực hiện git branchlệnh sẽ hiển thị tất cả các nhánh trong kho hiện tại và khi thực hiện git branch <branch_name>lệnh sẽ tạo một nhánh mới có tên <branch_name> và nếu muốn xóa thì có thể thực hiện git branch -d <branch_name>..

 9. git checkout

  Nhiệm vụ: Chuyển nhánh hoặc khôi phục tập tin.

  Nghĩa là: Thực thi git checkout <branch_name>lệnh sẽ chuyển sang nhánh được đặt tên <branch_name> và khi thực thi git checkout <file> lệnh này sẽ khôi phục các sửa đổi đối với tệp đã chỉ định và khôi phục nó về trạng thái commit gần đây nhất.

Trên đây là một số lệnh Git thường được sử dụng và giải thích chi tiết, còn rất nhiều lệnh và tùy chọn khác có thể tham khảo những LINK mà tôi đã đưa ở trên...

Có thể bạn đã bị missing