Biến Array thành String với trường hợp hơi đặc biệt

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Để convert một array thành một String thì có nhiều cách, nhưng dưới đây có những trường hợp đặc biệt mà hôm nay tôi đã gặp, và cũng muốn chia sẻ cùng anh em. Và quan trọng là notes lại cho chính bản thân mình, lỡ sau này có gặp thì copy cho nhanh.

Sử dụng toString()

Đương nhiên rồi, toString() thần thánh, đi theo ta từ a tới á. Sử dụng cách này trong những trường hợp đơn giản như.

const list = [1, 2, 3, 4]
console.log(list.toString())
//Output
'1,2,3,4'

Trên đây là một ví dụ đơn giản, chúng ta có thể dùng toString(), nhưng với trường hợp dưới đây thì các bạn sẽ làm như thế nào? Và đây cũng là một mẹo javascript mà các bạn cũng nên nhớ để thực hành cho nó nhanh.

Sử dụng join()

join() là một method được sử dụng nối tất cả elements trong một array thành một string, tương tự như vậy join() còn có thể sử dụng với array-like object. Đương nhiên chưa dừng lại tại đó, nhưng trước hết cứ xem ví dụ trước tiên khi sử dụng join().

const list = [1, 2, 3, 4]
list.join() //"1,2,3,4"

Ngoài ra nếu các anh em muốn chuyển một số trường hợp đặc biệt ví dụ như thế này, thì có lẽ khó có cách nào nhanh hơn sử dụng join()

[1, 2, 3].join("+"); // "1+2+3"
[1, 2, 3].join(" "); // "1 2 3"

Thậm chí xáo luôn khoảng trắng đi.

[1, 2, 3].join(""); // 123

Đấy, join() cho chúng ta nhiều sự lựa chọn trong công việc của mình. Ngoài ra còn có những trường hợp khác như làm thế nào để "Convert Array to JSON Object Javascript" mà tôi đã đề cập ở những thủ thuật viết code javascript trước kia. Như vậy là đủ rồi, xin phép anh em off đi ăn cơm phát nhé.

Có thể bạn đã bị missing