Cách tốt nhất để đồng bộ hóa MySQL với Elasticsearch (ES) ok đấy!

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Tại sao chúng ta cần Elasticsearch (ES) khi chúng ta có MySQL? Nếu cần thì việc đồng bộ giữa MySQL và ES như thế nào? Tôi hỏi đây là cách tốt nhất hay không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cùng điểm qua những khuyết điểm của MySQL và ưu điểm của ES. Chúng ta nên hiểu rõ một vấn đề trước khi đi sâu một vài vấn đề.

Những thiếu sót của MySQL là gì?

Thì anh em cũng biết và theo dõi về Tips Backend thì cũng nắm được phần nào về database, nhiều videos cũng nói về MySQL, vốn dĩ không phù hợp với các truy vấn dữ liệu một khi dữ liệu lớn, nói lớn cho oai vậy thôi chứ Mysql một bảng lớn thì là bao nhiêu dữ liệu?, như vậy nó chỉ phù hợp với lưu trữ dữ liệu lớn chứ không thể xử lý các truy vấn trong các điều kiện phức tạp khác nhau của dữ liệu lớn.

Tôi biết là bạn sẽ có thể sử dụng index để nhắm tránh quét toàn bộ bảng và cải thiện tốc độ truy vấn như theo cách truyền thông, nó đúng với một dữ liệu nhất đinh thôi, vậy tại sao bạn nói nó không phù hợp với các truy vấn dữ liệu lớn? Để nói thêm.

Vì sao có index mà tốc độ truy vấn vẫn không cải thiện.

Đang viết vợ gọi dắt xe... Anh em chờ chút... Trong lúc chờ anh xem về Series ElasticSearch hén...

1 - ELK Stack là gì? Tôi đã bắt đầu tìm hiểu Elasticsearch và Kibana với thao tác nhanh gọn lẹ như sau

2 - Thực hành Kinaba cách tạo Index, Mapping thao tác CRUD và tối ưu hóa dữ liệu trong Elasticsearch (2)

3 - Elasticsearch Bạn có CHẮC là bạn sử dụng ĐÚNG những lệnh SEARCH dữ liệu của các tình huống SAU ĐÂY ?

Rồi tôi nói tiếp.

Có thể bạn đã bị missing