CÁCH MỚI - Add thuộc tính vào Object với điều kiện cho trước.

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Một ví dụ cho bạn thấy đúng là JavaScript có nhiều tính năng mà chúng ta chưa phát hiện và sử dụng hằng ngày. Nó có thể rất mới những người bắt đầu học javascript nhưng tôi nghĩ cũng khá nhiều anh em không biết tính năng này trong đó có mình.

Thêm thuộc tính vào đối tượng với một điều kiện

Tôi có một object như sau:

const player = {
  name: 'cr7',
  age: 35
}

Giờ tôi muốn thêm thuộc tính club: manu nếu như MANU ký hợp đồng với anh ta là đúng. Thì CÁCH CŨ mà tôi thường viết như sau:

const MANU = true;
if(MANU){
  player.club = "manu";
}

console.log(player);
/*
  {name: 'cr7', age: 35, club: 'manu'}
*/

Nhưng đồng nghiệp của tôi họ không làm như thế, họ làm theo cách mới sử dụng toán tử spread.... Họ đã triển khai như sau:

const MANU = true;
const player = {
  name: 'cr7',
  age: 35,
  ... (MANU && {club: 'manu'})
} 
console.log(player);
/*
  {name: 'cr7', age: 35, club: 'manu'}
*/

Tôi thấy điều đó rất hiệu quả và nhìn vào rất tường mình. Nhưng về hiệu suất thì chúng ta chưa thể nhìn nhận được nhanh hay chậm. Nhưng cứ thử với những gì mình cho là code rõ ràng mà và tường minh.

Có thể bạn đã bị missing