Demo ứng dụng chat với express, socket io và deploy lên heroku (KÈM SOURCE) - Phần 2

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Demo ứng dụng chat sử dụng socket.io và express.

Đây là phần 2 như đã hứa, ở phần đầu tiên các bạn đã biết được các lệnh quan trọng trong socket.io. ở phần này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạọ một project từ expresssocket.io và quan trọng là chúng ta sẽ lấy heroku làm server, chúng ta sẽ push lên đó. Để làm được và hiểu được, tôi đề nghị các bạn hiểu về những điều cơ bản sau:

ở phần này, nhiệm vụ chính của chúng ra là biết được cách connect socket với express. Và khó hơn nữa đó chính là đẩy socket lênheroku. CODE GITHUB tại đây.

Setup dự án

Tôi đã làm một dự án sẵn, bạn chỉ cần clone về là có thể sử dụng được. Tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước. Như nói ở phần đầu, đó là bạn chú ý đến hai đoạn code này đó là:

Client side: Add code này trước tag </body>

<script src="/socket.io/socket.io.js"></script>

 <script type="text/javascript">
  let socket = io();
  socket.on('connect', () => {
   console.log('Connection Success');
  })
 </script>

Server side: Và add code này trong file bin/www

const io = require('socket.io')(server);

io.on('connection', socket => {
  console.log('Connecttion Server');
});

Clone and run project

Clone source and install

  $ git clone https://github.com/anonystick/express-socketio-chatroom.git

  $ cd express-socketio-chatroom
  $ npm install
  $ DEBUG=express-socketio-chatroom:* npm start
  or
  $ node bin/www

Sau khi thực hiện xong bạn có thể run nó: node bin/www và chạy localhost:3000

Đây là giao diện tôi đã deploy lên heroku: express js vs socket.io

Deploy nodejs on heroku

Sau khi bạn hoàn thành những bước trên thì chúng ta tiếp tục deploy lên heroku:

AnonyStick$ heroku create express-socketio-room

Creating ⬢ express-socketio-room... done
https://express-socketio-room.herokuapp.com/ | https://git.heroku.com/express-socketio-room.git

AnonyStick$ git push heroku main

remote: Verifying deploy... done.
To https://git.heroku.com/express-socketio-room.git
 * [new branch]   main -> main

 AnonyStick$ heroku open

Bạn thấy đấy. Chúng ta chỉ chạy 3 lệnh sau express-socketio-room chính là tên dự án chúng ta muốn đặt. Ở đây tô đặt là express-socketio-room

$ heroku create yourname
$ git push heroku main
$ heroku open

Như vậy là xong. Đây là project mà tôi đã deploy lên: https://express-socketio-room.herokuapp.com

Source Code

Bạn có thể xem và clone CODE GITHUB. Ở đó tôi cũng nói rất rõ về cách install và deploy. Các bạn nhớ theo dõi và fork để có những bước tiếp theo của dự án này nhé.

Happy coding!!

Có thể bạn đã bị missing