Bạn có biết có đến 38 programming languages từ 1949 đến nay và bạn biết bao nhiêu?

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Mỗi năm mỗi khác, người đến kẻ đi, và programming languages cũng vậy đến rồi đi hoặc làm bàn đạp cho môn phái lập trình khác. Một số languages thì bất tử theo thời gian. Nhưng cũng không ít languages chết sau khi vừa mới chào đời.

Theo nguồn dữ liệu StackOverflow. Ta có thể tham khảo hình ảnh sau đây:

top 38 most commonly used programming languages

Liệu trong hình ảnh trên, bạn đã học được bao nhiêu ngôn ngữ lập trình và tương lai bạn muốn học thêm gì nữa?

Có thể bạn đã bị missing