Axios vs Fetch - 2020 nên sử dụng thằng nào với những tính năng mới trong javascript

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Axios vs Fetch - Nếu như bạn đã từng làm việt với HTTP calls trong javascript hay nodejs thì bạn cũng đã từng sử dụng 1 trong 2 thằng này. Axios là một module mạnh mẽ và phổ biến trong javascript, và tương tự Fetch được phát hành 2015 cho đến nay

Và bài này không phải để tìm hiểu sâu về AxiosFetch, vì những bài trước chúng tôi cũng đã nói chi tiết về các ưu và nhược điểm và cách sử dụng của từng thằng. Hôm nay trong bài này tôi lấy những ví dụ để so sánh xem bạn nên sử dụng thằng nào khi làm việc ở client.

Có một thông tin nho nhỏ về Axios đó là Nó đã được tải xuống từ npm hơn 25 triệu lần vào tháng 10 năm 2019. Một con số khủng khiếp, mà chúng ta cũng không ngạc nhiên, vì đa số hiện nay, chúng ta những developer javascript (devjs) đã sử dụng nodejs quá nhiều và tôi cũng không ngoại trừ là thường xuyên sử dụng Axios để setup cron-job. Nhưng bạn có biết Axios đã dừng dự án này hai năm rồi không? Và theo một topic của redit thì có thể nó thực sự đang chết. Hơn nữa những lỗ hổng đã được phát hiện khi sử dụng Axios bởi snyk.io. Càng làm cho Axios dừng chân cho đến bây giờ. Các bạn cũng nên tìm hiểu chút ít để biết nhiều hơn. Nghề của chúng ta là vậy, đọc và tìm hiểu, thậm chí ghi lại và chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn.

axios vs fetch in javascript

Bây giờ tôi sẽ làm những ví dụ nhỏ nhỏ về so sánh cách sử dụng giữa AxiosFetch xem có cái gì đặc biệt hơn không? Và trong năm 2020 bạn nên chọn thằng nào để hoạt động trên browser.

1 - GET HTTP calls

Using Fetch

fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1')
 .then(response => response.json())
 .then(json => console.log(json))
// {
//  "userId": 1,
//  "id": 1,
//  "title": "delectus aut autem",
//  "completed": false
// }

Using Axios

axios.get("https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1")
 .then(response => console.log("response", response.data))
// {
//  "userId": 1,
//  "id": 1,
//  "title": "delectus aut autem",
//  "completed": false
// }

Nhìn qua chúng ta cũng biết được khi sử dụng Fetch thì phải mất 2 lần promises chúng ta mới nhận được kết quả. Còn khi sử dụng với Axios thì không hề có chuyện đó. Nó lấy trực tiếp khi promise return.

2 - POST HTTP calls

Using Fetch

fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts", {
 method: "POST",
 body: JSON.stringify({
  title: "Title of post",
  body: "Post Body"
 })
})
 .then(res => {
  if (!response.ok) throw Error(response.statusText);
  return response.json();
 })
 .then(data => console.log(data))
 .catch(error => console.log(error));

Using Axios

 axios
 .post("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts", {
  title: "Title of post",
  body: "Body of post"
 })
 .then(response => console.log(response.data))
 .catch(error => console.log(error));

Tương tự như GET thì khi sử dụng Fetch thì chúng ta phải convert data qua JSON.stringify(), với Axios thì chúng ta có thể bỏ một cách thoải mái.

Notes:

The JSON.stringify() method converts a JavaScript object or value to a JSON string, optionally replacing values if a replacer function is specified or optionally including only the specified properties if a replacer array is specified.

3 - Error handling

Using Fetch

fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/100000") .then(response => { if (!response.ok) throw Error(response.statusText); return response.json(); }) .then(data => console.log("data", data)) .catch(error => { console.log("error", error); }); // error Error: Not Found

Using Axios

axios
 .get("https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/100000")
 .then(response => {
  console.log("response", response);
 })
 .catch(error => {
  console.log("error", error);
 });
// error Error: Not Found

Axios network errors một cách trực tiếp còn nếu bạn làm việc với Fetch thì bạn phải check propertie response.ok.

4 - Simultaneous requests

Serial and parallel trong promise là một khái niệm quan trọng, bạn cần luôn luôn sử dụng vì nó quyết định tới performance code của bạn. Ở đây chỉ là một ví dụ nhỏ trong các ví dụ mà những bài trước đã trình bày.

Using Fetch

Promise.all([
 fetch('https://api.github.com/users/anonystick'),
 fetch('https://api.github.com/users/anonystick')
])
.then(async([res1, res2]) => {
 const a = await res1.json();
 const b = await res2.json();
 console.log(a.login + ' has ' + a.public_repos + ' public repos on GitHub');
 console.log(b.login + ' has ' + b.public_repos + ' public repos on GitHub');
})
.catch(error => {
 console.log(error);
});

Using Axios

axios.all([
 axios.get('https://api.github.com/users/anonystick'), 
 axios.get('https://api.github.com/users/anonystick')
])
.then(axios.spread((obj1, obj2) => {
 // Both requests are now complete
 console.log(obj1.data.login + ' has ' + obj1.data.public_repos + ' public repos on GitHub');
 console.log(obj2.data.login + ' has ' + obj2.data.public_repos + ' public repos on GitHub');
}));

5 - Upload

Upload thì toi nghĩ cái quan trọng là làm sao quản lý được monitor the progress khi upload thôi, để làm được điểu đó thì Fetch chưa support. Trong khi đó chúng ta có thể sử dụng Axios trong trường hợp này

const config = {
 onUploadProgress: event => console.log(event.loaded)
};
axios.put("/api", data, config);


6 - fetch vs axios - Download progress


Đôi lúc có những tình huống thực tế như khi chúng ta cần tải xuống một lượng lớn dữ liệu, một cách để theo dõi tiến trình upload, đặc biệt là khi tốc độ mạng của người dùng chậm. Từ xa xưa thì để theo dõi một tiến trình cụ thể những dev đi trước sử dụng XMLHttpRequest.onprogress và thêm một hàm callback() để làm điều đó. Giờ đây, fetch() và axios không những có thể làm được mà còn tốt hơn. 


Nếu sử dụng fetch() theo dõi progress thì chúng ta có thể sử dụng một trong các thuộc tính response.body đó là đối tượng ReadableStream. Nó cung cấp từng khối dữ liệu và cho phép chúng tôi tính toán lượng dữ liệu được tiêu thụ theo thời gian. 


Trong axios, cũng có thể triển khai theo dõi progress và dễ dàng hơn, vì có một module làm sẵn có thể được cài đặt và triển khai, nó được gọi là Axios Progress Bar.


Vậy câu hỏi "nên sử dụng fetch hay axios để theo dõi Download progress". Câu trả lời là bạn có thể sử dụng axios để làm việc này, dễ dàng hơn và nhanh hơn, nhưng .fetch() cũng có thể cung cấp khả năng nhưng cần nhiều code hơn để phát triển cùng một kết quả như nhau. 


Ngoài ra axios còn làm tốt một tình huống mà bất cứ dev nào cũng cần khi làm về API đó là Refresh Token... Chú ý đọc thêm.


Kết Luận

Trên đây là những ví dụ về so sánh giữa AxiosFetch. Trong năm 2020 bạn nên sử dụng gì. Với bạn nào sử dụng Node thì việc sử dụng Axios thì không bàn cãi, nhưng trên browser thì việc sử dụng khi nào thì nên cân nhắc. Thanks for readding!

Tham khảo thêm: medium.com/

Có thể bạn đã bị missing