Axios header thiết lập nhanh gọn nhẹ

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

How to set header and options in axios? Một câu hỏi nhanh và thiết thực, và những hướng dẫn sau đây nhanh gọn nhẹ hướng đến người đọc nắm bắt nhanh nhất có thể khi học Axios. Và bài hướng dẫn này cũng nằm trong Series - Mẹo viết javascript. Và mục đích của bài viết này chính là làm nền tảng cho việc triển khai ví dụ "Login github with nodejs" ở đó, bạn bắt buộc phải xài axios.

Axios là gì?

Ở bài này nói trước là xin lỗi anh em không giải thích nhiều về Axios nữa, vì có nhiều bài mình đã nói sự lợi hại trong việc sử dụng axios, cũng như giải thích việc ưu nhược giữa tranh cãi đó là việc sử dụng giữa axios và fetch. Nên ở đây chỉ nói thêm phần phụ trợ đó là "làm thế nào để add header to axios" thôi nhé. Mọi thủ thuật mình đều ở link trong bài viết, cứ vào mà đọc, rồi trầm trồ.


Post axios headers


Cú pháp như sau:

axios.post(url, options1, options2)

Như trên thì các bạn thấy đấy có 3 tham số: url: Chính là url bạn cần post dữ liệu đến options1: Những params bạn muốn gửi đến options2: Chính là bạn set header vào như accept: 'application/json' Cụ thể như sau:

axios.post(url, {
 name: 'anonystick',
 age: 45
}, {
 headers: {
  accept: 'application/json'
 }
})

Get axios header


Tương tự POST thì GET cũng vậy mà thôi, việc sử dụng header trong GET axios được thực hiện như sau:

const token = '..your token..'
const resp = await axios.get(`https://api.github.com/user`, {
  headers: {
   'Authorization': `token ${token}`
  }
})
console.log('Res::::', resp.data)

Axios header Authorization

Việc sử dụng authorization header, thì bạn có thể sử dụng như sau.

const token = '..your token..'

axios.post(url, {
 //...data
}, {
 headers: {
  'Authorization': `Basic ${token}` 
 }
})

Chỉ vậy thôi, đơn giản nhanh chóng, bài sau sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn nào muốn sủ dụng "async await axios". Xin chào và tiếp tục.

Có thể bạn đã bị missing