3 cuộc phỏng vấn Backend Nodejs với ba cấp độ lập trình bắt đầu, trung cấp và cao cấp.

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Phỏng vấn backend node.js trước tiên bạn muốn tự tin thì chỉ có cách hãy làm chủ được công nghệ hay tốt nhất là hiểu sâu về ngăn xếp công nghệ của node.js. Đây là một bài viết giới thiệu về ba level khác nhau về các câu hỏi phỏng vấn lập trình Node.js.

Node.js Technology Stack

Thật ra khi chúng ta học một cái gì đó mới or muốn tìm việc thông qua công cụ lập trình, trước tiên chúng ta cần biết nó đến từ đâu? Ví dụ là node.js thì mình phải tự hỏi là node.js là cái gì?

Liệu node.js có thể làm được gì, thay thế các hệ thống lớn được không? Bài viết này chủ yếu giới thiệu cho bạn về các câu hỏi của Node.js với ba cấp độ đó là cho người mới bắt đầu, cho lập trình trung cấp, và cuối cùng là lập trình cao cấp.

Cuối bài viết, Node.js eCommerce Backend đó là một khoá học toàn diện với đầy đủ ngăn xếp công nghệ xoay quanh Node.js nếu bạn quan tâm thì có thể xem xét vấn đề đó.

Video: Phỏng vấn Nodejs - Cho người mới bắt đầu (level 0, 1)

Những điều cần quan tâm đến Node.js

Tôi thường thắc mại Tại sao lại là JavaScript ??? Vì tôi biết Node.js sử dụng mô hình I/O theo hướng sự kiện, non-blocking, làm cho nó nhẹ nhàng và hiệu quả. Do đó tôi nghĩ rằng, dựa trên những điều kiện này tác giả Ryan Dahl đã chọn JavaScript sau khi đánh giá các ngôn ngữ như C, Lua, Haskell, Ruby, JavaScript, v.v.

JavaScript là ngôn ngữ luồng đơn, ưu điểm của luồng đơn là nó sẽ không giống như Java các ngôn ngữ đa luồng, vấn đề khóa luồng và cũng tránh được hiệu suất chi phí để chuyển đổi context , sau đó trên thực tế, trong môi trường trình duyệt có thể chỉ là một luồng đơn, bạn có thể tưởng tượng nếu đa luồng hoạt động trên cùng một DOM không? Nó rất lộn xộn đúng không? Tôi sẽ giải thích kỹ ở video phía trên... Hãy quay lại nhìn lên trên bạn có thể missing điều gì hay không?

Tại sao chọn Tác giả Ryan Dahl lại sử dụng JavaScript trên đây là những video để mọi người có thể hiểu được sơ bộ và chuyên sâu về node.js. Một lần nữa hãy quay lại phía trên, ở đó có một video...

Có thể bạn đã bị missing